Desertec-plan voor zonneparken in Afrika valt uiteen

Dinsdag 14 oktober 2014

De zeventien organisaties achter Desertec hebben de stekker uit het grootschalige project voor zonne-energie getrokken. Slechts drie partijen zetten een kleinschaliger initiatief op basis van Desertec voort. Het was op papier een van de grootste projecten voor zonnestroom wereldwijd.

De bedrijven hebben hun samenwerking bij het Desertec-initiatief beëindigd tijdens een bijeenkomst in Rome. Onder de bedrijven die hun handen van het project aftrekken zijn Deutsche Bank en MunichRe. De enige partijen die een kleinschalig initiatief voortzetten om de opgebouwde expertise te behouden, zijn volgens de Duitse krant SüdDeutsche energiebedrijf RWE, het Saudische bedrijf Acwa Power en het Chinese State Grid. Siemens trok zich al eerder terug.

In Rome konden in totaal 35 organisaties het niet eens worden over de toekomst van het project en er bleek al maanden te weinig animo om een nieuwe richting te bepalen. Het kantoor van Desertec in München wordt gesloten.

Desertec was het ambitieuze en omvangrijke project voor de bouw van talloze energiecentrales op basis van thermische zonne-energie, die langs de Noord-Afrikaanse kust en in delen van het Midden-Oosten zouden moeten verschijnen. Ook zou er een intercontinentaal elektriciteitsnetwerk van duizenden kilometers hoogspanningskabel op basis van gelijkstroom moeten verschijnen. Bij de start werden de kosten geraamd op € 400 tot € 500 miljard maar liepen naarmate de plannen vorderden op naar meer dan € 1.200 miljard. Het project zou in 2050 gereed moeten zijn en dan in 15 procent van de Europese stroombehoefte kunnen voorzien.

Van proefprojecten in Afrika kwam weinig terecht, de onrustige situatie in Arabische landen maakten de toekomstplannen onzeker en in Europa verloren veel partijen hun interesse omdat door de toename van lokale wind- en zonne-energieprojecten er eerder een overschot dan een tekort aan energie is.