Grootscheepse EU samenwerking om kernfusie te realiseren

Zaterdag 11 oktober 2014

De Europese Commissie en de Europese kernfusie onderzoekslaboratoria hebben gisteren een gezamenlijk Europees kernfusie programma genaamd EUROfusie gelanceerd dat de verwerkelijking van kernfusie energie moet bevorderen.

Het gezamenlijke programma heeft een budget van tenminste € 850 miljoen ter beschikking voor de periode 2014-18. EUROfusie is onderdeel van Horizon2020: het grootste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma met een fonds van € 80 miljard euro tot zijn beschikking voor een periode van zeven jaar.

CO2-neutrale energiebron
Vice-voorzitter Oettinger die verantwoordelijk is voor de energie portefeuille zei: “Kernfusie heeft het potentieel om een betrouwbare, veilige, CO2-neutrale en duurzame energie bron te worden. De lancering van ons gezamenlijke kernfusie programma laat zien dat Europa er gebaat bij is als we ons op het gebied van onderzoek verenigen. EUROfusie biedt het raamwerk voor Europa om onze mondiale koploperspositie in kernfusie onderzoek te behouden: laten we deze uitdaging waarmaken.”

Samenwerking onderzoekslaboratoria
Eind 2012 werden alle EU onderzoekslaboratoria het eens over een gedetailleerde, doelgerichte roadmap voor kernfusie in 2050. Diezelfde laboratoria hebben nu het EUROfusie consortium opgezet en zullen een 5-jarig gezamenlijk programma implementeren om belangrijke wetenschappelijk en technologische uitdagingen te adresseren die in de eerste fase van de road map zijn geïdentificeerd.

Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor
De belangrijkste focus in deze periode zal de wetenschappelijk en technische ondersteuning aan de Internationale Thermonucleaire Experimentele Reactor (ITER) zijn die momenteel wordt gebouwd in Frankrijk. Ook zal er voor worden gezorgd dat dat Europa de vruchten kan plukken van dit succesvolle pioniersproject.

De grootste operationele kernfusie onderzoeksinfrastructuur, de Joint European Torus (JET) zal blijven worden uitgebaat tot 2018 en zal een sleutelpositie spelen in de ondersteuning van ITER.

Voorzien in groeiende energiebehoefte
EUROfusie zal ook fundamentele kwesties adresseren die verband houden met de volgende generatie demonstratiereactor – DEMO – die op het elektriciteitsnet zal worden aangesloten en een blauwdruk zal bieden voor het implementeren van kernfusie over de hele wereld zodat kernfusie kan bijdragen aan de voorziening in ‘s werelds groeiende energiebehoefte na 2050 naast hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie.

Bron: Persbericht europa.eu

Zie ook: Kernenergie, maar dan uit een veilige bron: Thorium

en

Lezing : Thorium Kerncentrales