Windmolenpark IJsselmeer zou kleiner kunnen

Maandag 6 oktober 2014

Een windmolenpark in het IJsselmeer is onvermijdelijk, al hoeft dat niet zo groot te zijn als in eerdere plannen is geopperd. In de provincie Friesland zijn voldoende andere geschikte plaatsen voor het opwekken van windenergie op land. Maar er zal altijd ‘aanvulling’ nodig zijn met windmolens in het IJsselmeer.

Protesten
Dat meldt de Commissie van Advies onder leiding van oud-minister Pieter Winsemius vandaag in een advies aan Provinciale Staten van Friesland. In eerdere plannen ging de provincie nog uit van een groot windmolenpark (250 tot 400 megawatt) met minstens 70 grote turbines in het IJsselmeer. Er zijn veel protesten tegen zo’n park, vooral uit de hoek van de milieubeweging, de toeristische sector, de visserij en gemeenten langs de kust.

Op land
Volgens de commissie kan het aantal windmolens flink worden beperkt als alle mogelijkheden op land worden benut. Daarvoor zijn 20 locaties verspreid door de hele provincie geselecteerd op draagvlak onder de bevolking en de invloed op landschap en natuur.

December: besluit
Friesland moet van het Rijk in 2020 530 megawatt windenergie produceren. Provinciale Staten van Friesland nemen in december een besluit over de plaats waar de windparken moeten komen.