Windmolens worden zichtbaar vanaf badplaatsen

Vrijdag 26 september 2014

Het kabinet heeft vandaag drie gebieden aangewezen waar windmolens op zee zullen worden gebouwd. Dat is besloten in de ministerraad. De molens zullen zichtbaar zijn vanaf de kust.

Vanaf 2015 komt er een windpark bij Borssele, twee jaar later volgen parken voor de kust van Noord-Holland en voor de kust van Zuid-Holland.

Het kabinet kiest voor een klein aantal grote windparken, in plaats van meerdere kleine. Dat is goedkoper en levert minder ‘horizonvervuiling’ op, zeggen minister van Economische Zaken Henk Kamp en minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen.

Het eerste park bij Borssele komt op minimaal 22 kilometer van de kust. De andere gebieden voor windmolens komen op maximaal 18,5 kilometer van de kuststrook. Door de windmolens dichterbij land te bouwen wordt € 1,2 miljard bespaard.

De minister erkent dat de molens zichtbaar worden vanaf de kust, dus ook vanaf de badplaatsen. “In Groningen gaat de discussie over een windmolen die 1.500 meter van een huis staat. Dit gaat om een afstand van 18,5 kilometer. Het heeft allemaal effect, maar je moet het wel een beetje kunnen plaatsen.”

Kamp stelt echter dat het effect tussen 22 en 18,5 kilometer nauwelijks is te zien.

In de drie gebieden komen in totaal vijf windparken. Het levert de komende vijftien jaar in totaal een besparing van € 4,85 miljard op, aldus Kamp. Vijf miljoen huishoudens moeten door de nieuwe windparken van stroom kunnen worden voorzien.

De minister dweept maar met besparingen. Nu weer bijna € 5 miljard en € 3 miljard als Tennet als monopolist de kabels aansluit. Laat de minister de werkelijke kosten eens bekend maken in plaats van constant om de hete brij heen te draaien.

Subsidie 
De procedure is ook veranderd. De onderneming die het beste en goedkoopste een windpark kan bouwen, krijgt tegelijkertijd een vergunning èn subsidie.

Een soort aanbesteding net zoals het openbaar vervoer in de Provincies? Dat was geen succes en leverde alleen maar klachten op en de rekening wordt bij de burgers gelegd, zoals in Apeldoorn, waar de inwoners op moeten draaien voor een tekort van € 300.000 om de Regiotaxi in Gelderland te kunnen laten voortbestaan. De Regiontaxi had te laag ingeschreven op de tender van de Provincie Gelderland. Dit gaan we straks ook bij de windmolens zien.

Voorheen moesten energiebedrijven eerst een vergunning bemachtigen en pas daarna kon een subsidie worden aangevraagd.

Door het besluit van de overheid komen oude vergunningen voor windparken op zee te vervallen. De vijf hierbij betrokken energiebedrijven krijgen compensatie. Over de hoogte moet nog worden onderhandeld.

Energieconcern Eneco verklaarde onlangs nog dat het schrappen van de oude vergunningen de bouw van windparken op zee fors zal vertragen. Hiermee zou ook de doelstelling van 14 procent groene energie in 2020 in gevaar komen.

Kamp stelt dat de procedure juist wordt versneld, ten opzichte van de planning in het vorig jaar gesloten energieakkoord.

“Dit is een logisch verhaal. Er was eerst sprake van negen verschillende lokaties, omdat daar ooit in 2009 een vergunning voor is gegeven. Dat is geen logisch verhaal. Dit is wel een logisch verhaal”, aldus Kamp.

Leegte weer verbaal actief en doet vervolgens niets

Desondanks reageert de VVD-fractie in de Tweede Kamer kritisch op het voorstel van Kamp en Schultz. VVD-Kamerlid Rene Leegte zegt “grote bezwaren” te hebben over de parken zo dichtbij de kust.

“Hoe verder van de kust, hoe harder het waait en hoe minder mensen last hebben van windmolens. Ik wil daarom dat het kabinet de potentie van wildparken ver uit de kust beter onderzoekt. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kan er wat de VVD betreft geen beslissing genomen worden over de aanleg van parken voor de Hollandse kust”, aldus Leegte.

VVD

De VVD (Kamp en Schultz zijn beide van VVD-huize) was altijd al zeer kritisch op windenergie. De slogen van VVD-leider Mark Rutte was in campagnetijd dat windmolens niet draaien op wind, maar op subsidie.

Kamp: “De VVD heeft een regeerakkoord afgesloten en ingestemd met een energieakkoord. Bovendien had de VVD ook in het eigen verkiezingsprogramma de ambitie van 40 procent duurzame energie staan. Dus als je dat wilt horen daar ook windmolens op zee bij. Dat is gewoon de realiteit.”

En vervolgens zweeg de heer Leegte als het graf.