Hoe bruikbaar zijn de KNMI Next Scenario’s?

Donderdag 28 aug 2014

Steun een onderzoek van de Groene Rekenkamer

Het KNMI heeft onlangs nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd, de KNMI Next scenario’s. Deze scenario’s geven een beeld van het mogelijke klimaat in Nederland in 2050 en 2085. De uitkomsten laten weinig aan de verbeelding van de lezer over. Enkele conclusies:

“Op jaarbasis ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden rond 2050 en kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux.”
“Het tempo van de zeespiegelstijging neemt toe. (…) Voor 2050 zal er een stijging tot 40 centimeter zijn ten opzichte van 1981-2010. Rond 2085 zal de zeespiegel aan de Nederlandse kust tot 80 centimeter hoger liggen.”

Het KNMI is nogal zeker van haar zaak. Maar is dat terecht? Hoe goed zijn de klimaatmodellen waarmee de scenario’s zijn uitgevoerd? Kunnen die de veranderingen uit het recente verleden simuleren? En zagen die modellen de stagnatie van de mondiale opwarming aankomen die nu al 15 jaar aanhoudt? Zijn de modellen gevoeliger voor broeikasgassen dan het werkelijke klimaat?

Wetenschapsjournalist Marcel Crok volgt het klimaatdebat al jaren op de voet. In een rapport voor de Groene Rekenkamer zal hij kritische vragen stellen over en nuanceringen plaatsen bij de KNMI-scenario’s. Dit is nodig omdat voor alle belanghebbenden in Nederland (denk aan de Deltacommissie, waterschappen, overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus etc.) de KNMI-scenario’s de enige bron van informatie is over het toekomstige klimaat in Nederland. Het rapport is nadrukkelijk bedoeld als discussiestuk voor deze belanghebbenden en de publicatie van het rapport zou idealiter gepaard moeten gaan met een symposium voor deze belanghebbenden.

De Groene Rekenkamer wil u vragen de totstandkoming van dit rapport en de organisatie van het aansluitende symposium te steunen met een extra donatie. Met een donatie van minimaal € 100 bent u verzekerd van een toegangsbewijs voor het te organiseren symposium.

De geschatte kosten voor de studie zijn € 3.000,-. We zullen u de komende weken op onze website op de hoogte houden van het resultaat.

Indien u wilt bijdragen aan dit onderzoek, stort dan uw bijdrage op onze bankrekening: IBAN: NL71 RABO 0101 0597 79 tnv. de Groene Rekenkamer o.v.v. studie KNMI

U kunt ook via onze website een éénmalige donatie doen met iDEAL of PayPal.
Zie https://www.groene-rekenkamer.nl/eenmalige-donatie/

Is de donatie aftrekbaar?
Ja

Heeft de Groene Rekenkamer een ANBI nummer?
Ja, RSIN/fiscaal nr 819004418

Bijvoorbaat dank voor uw steun

Niek Rodenburg
Voorzitter Groene Rekenkamer

Financiële verantwoording.

De Groene Rekenkamer heeft op dit moment, 14 september, een bedrag van € 3000,- opgehaald.

Inmiddels is de opdracht voor het onderzoek aan Marcel Crok gegeven.

Alle donateurs krijgen nog een persoonlijk bericht, maar via deze weg alvast heel hartelijk dank voor jullie donaties.