Begrijpend lezen en wensrekenen

Zaterdag 19 juli 2014

Op de website van het duurzame bedrijfsleven worden de zegeningen van windenergie luidkeels bezongen. Mensen die voor 100 procent voor het smeren van hun dagelijkse boterham afhankelijk zijn van uw en mijn belastingcenten in de vorm van subsidies gaan zich te buiten aan de meest fantastische verhalen over windenergie.

De secretaris van de Groene Rekenkamer, Jeroen Hetzler reageert.

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/66696/innovatiedruk-immens-voor-windenergie-op-noordzee/

Wij mogen ons weer verheugen in een PR-campagne van de wind-groenteboeren om hun verlepte  sla te venten bij het sluiten van de markt. Het is een klus om de Grote Windleugen uit te venten als een zegening.

Laat ik een paar dingen duidelijk maken. Er is om fysische reden geen grond om te beweren dat hernieuwbare energie ook maar ooit in de verste verte in de buurt kan komen van elke ander energiebron. Dit uit zich ook in de opwekkingskosten van elektriciteit. Elektriciteit is overigens slechts 13% van het Nederlandse energiegebruik. Wie het tegendeel propageert, gelooft in een mythe of is kwaadwillend. Vast staat is dat de promotie van de imaginaire noodzaak tot hernieuwbare energie is voortgekomen uit de anti westerse en anti industriële koker van met name Maurice Strong van de Club van Rome. Het vervolg via de WMO naar het IPCC was slechts een legitimering om diens indoctrinatie uit te venten door er een quasi wetenschappelijk cachet aan te geven d.m.v. corrumperende subsidieverstrekking aan protagonisten en verkettering van critici. Het resultaat leidde tot een incestueuze relatie tussen een kliek van 43 paleoklimatologen rond Mann (hockeystickmodel) en het CRU (bekend van Climategate I en II) die tot op de dag van vandaag bestaat. Het mandaat van het IPCC alleen al, is anti wetenschappelijk omdat a priori de Nulhypothese buiten spel werd gezet: de invloed van natuurlijke klimaatinvloeden werd aan de poort buitengesloten. Het mandaat luidt: “vindt het bewijs voor de menselijke invloed op opwarming”, impliceerde vooringenomenheid, lees: uitsluiting van de Nulhypothese, die slechts door het slijk der aarde werd bepaald. Hoe diep kan men moreel zinken om een dergelijke Leugen uit te durven venten? Oh zeker, het antwoord werd ons al in 1923 gegeven, want het was toen al niets nieuws. Kwestie van begrijpend lezen dat men toen nog niet deed behalve de schrijver van die tekst.

In de reacties op dit artikel mogen wij ons verheugen in een staaltje van wensrekenen door Edgar over de zegeningen van windmolens die het nu echt (zonder subsidie? Ik vraag het maar even) gaan maken. Fantastisch, die bouwwerken op zee waar de kustbewoners tot op meer dan 40 kilometer (een geoefend zeemansoog ziet ze al op bijna 60 kilometer) horizonvervuiling van hebben als je op duintoppen woont. Dat zal me een gigantische claim opleveren aan waardedaling. Och, als rechtgeaard Bolsjewist zal het je een rotzorg zijn, die kapitalisten. En de vissers? Vooralsnog staan die molens ca. 900 meter uit elkaar. Hoezo met gemak daar je netten uitwerpen?

De wensrekenaar had ook nog een staaltje van verturving van de denkpap in petto. Wind is gratis. Dus is het geen probleem dat je wind energetisch niet verder dan 59% kan benutten (Wet van Betz). Kijk meneer de wensrekenaar, kolen, olie, gas, uranium en thorium zijn net zo gratis als wind en zon. Of heb ik de factuur van Moeder Aarde aan het IPCC over het hoofd gezien? Ik beveel de geachte wensrekenaar dit rapport aan voor fatsoenlijk relativerend rekenwerk over de nefaste economische gevolgen van het Nationaal Energieakkoord:

https://www.groene-rekenkamer.nl/2794/huishoudens-betalen-hoogste-prijs-voor-het-energiebeleid-400-euro-per-maand-erbij/

Ik hecht aan objectiviteit en correcte wetenschapsbeoefening. Bij al het PR-geweld van de zijde van het IPCC, Al Gore, de Lysenkoïstische indoctrinatie van schoolkinderen en burgers, is elke vorm van objectiviteit en fatsoenlijke wetenschapsbeoefening met voeten getreden. Er is geen twijfel mogelijk dat de door en door (wetenschappelijk) corrupte AGW – brigade door de feiten aan de kaak gesteld zal worden en zijn Waterloo zal beleven. Het is een kwestie van tijd, geduld en gezond verstand van de burger die ten onrechte door de redders van Moeder Aarde als onmondig stemvee wordt beschouwd. Hoe kortzichtig kun je zijn in je zelfgenoegzaamheid?

Ir. Jeroen R. Hetzler

Secretaris Stichting de Groene Rekenkamer
E: hetz001@kpnmail.nl
T: 06 211 67 385