Minister Kamp neemt een loopje met de democratie

Donderdag 10 juli 2014

Op 18 juni zijn er vragen aan minister Kamp gesteld over de kosten die het eind vorig jaar gesloten Energieakkoord met zich meebrengen.
Minister Kamp heeft op 8 juli de vragen beantwoord.

Eén van de vragen die werden gesteld was of de minister de kritiek van een groep wetenschappers deelt dat een zorgvuldig onderbouwde kostenberekening bij het Energieakkoord ontbreekt.

De minister antwoordt hierop dat hij deze kritiek niet deelt.

Hij antwoord: “Bij het bepalen van budgettaire gevolgen van maatregelen wordt altijd uitgegaan van de direct met de betrokken maatregelen samenhangende kosten en/of baten. Andere daarna optredende zogenoemde tweede orde effecten worden doorgaans niet meegenomen. De reden daarvoor is dat een gedegen inschatting van dergelijke – overigens zowel positieve als negatieve –  effecten moeilijk is vast te stellen. Daarnaast is het arbitrair welke effecten in de berekening wel of niet betrokken zouden moeten worden die direct samenhang vertonen met het Energieakkoord.”

De minister maakt er zich op deze manier wel heel gemakkelijk vanaf. Zonder ook maar één cijfer te noemen probeert hij er met het gebruik van wollige taal tussenuit te knijpen.

Hij antwoord eigenlijk dat hij de direct met de betrokken maatregelen samenhangende kosten niet wil geven. Hierover hebben we het namelijk: direct met de betrokken maatregelen samenhangende kosten. Hier is nu voor de derde keer om gevraagd en wederom weigert de minister deze kosten te vermelden. Is dit usance in Den Haag zoals bijvoorbeeld bij de JSF, de Betuwelijn, de verbreding van de A4 et cetera? Wij dachten van niet. Maar zoals ondertussen bekend, staat alles wat met hernieuwbaar van doen heeft, boven en buiten de wet, onttrekt zich op mysterieuze wijze aan de wetten van staatsfinanciën, democratie en natuur. De hooghartige weigering van minister Kamp om openheid in de direct met de betrokken maatregelen samenhangende kosten te geven, getuigt van minachting voor de kiezer, en een politicus onwaardig.

Er is voor de VVD alle reden om zich zorgen te maken over deze representant van de partij die zo lomp met democratische rechten van kiezers omspringt. De minister is gewoon bang. Dat was hij ook bij het protest tegen schaliegas en ging toen meteen al door de knieën.

Hij weet bij een andere gelegenheid wel precies te vermelden hoeveel TenneT bespaart als dit bedrijf alle offshoreaansluitingen van windparken de komende 15 jaar mag verzorgen: € 3 miljard euro.

Hij weet ook precies te vermelden date op de subsidie van 18 miljard euro ruim 9 miljard euro kan worden bespaard omdat hij verwacht dat de kosten van de bouw van windparken 40% goedkoper kunnen worden. Waarop hij die verwachting baseert is tot op de dag van vandaag Staatsgeheim.

Op een volgende vraag, Bent u bereid om alsnog een overzicht van alle uit het Energieakkoord voortvloeiende kosten naar de Kamer te sturen, antwoordt de minister dat de kosten die samenhangen met het Energieakkoord door PBL en ECN ten tijde van het verschijnen van het Energieakkoord zijn doorgerekend en hij verwijst daarbij naar de bijlagen bij de doorrekening van het Energieakkoord (Kamerstukken 2012-2013, 30196, nummer 202).
Maar deze doorberekening is niet bij de tijd. Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de € 18 miljard subsidie voor offshore windenergie, terwijl dit duidelijk kosten zijn die direct met het Energieakkoord te maken hebben en door de Nederlandse huishoudens moeten worden opgebracht. Het lijkt erop dat minister Kamp de Tweede Kamer stelselmatig verkeerde informatie en onvolledige informatie geeft. Dit bleek ook al bij de beantwoording van Kamervragen over het management van Econcern en Typhoon Capital.

Verder zegt de minister: “Vanaf dit najaar zullen ECN en PBL een jaarlijkse update van de energieramingen, waaronder die voor het Energieakkoord, publiceren in de zogenoemde Nationale Energieverkenning (NEV), die vanaf oktober 2014 jaarlijks zal verschijnen. In deze NEV wordt onder andere ook jaarlijks inzicht geboden in de investeringen in netten op middellange en lange termijn en de ontwikkelingen daarin, alsmede de rendementsontwikkeling van de conventionele elektriciteitsopwekking en de ontwikkeling van de energie-efficiency.”

Ook bij dit antwoord maakt de minister er zich weer gemakkelijk vanaf. Hij weigert consequent cijfers te noemen en verschuilt zich achter allerlei nog te verschijnen wazige rapporten die geschreven worden door direct uit de duurzame subsidieruif graaiende bedrijven als ECN en het PBL.

Het is duidelijk dat minister Kamp zich een Energieakkoord heeft laten aanpraten waarvan hij zelf geen enkele notie heeft wat het de Nederlandse belastingbetaler gaat kosten. Hij verschuilt zich achter rapporten van derden zoals het ECN en schuift daarmee zijn ministeriële verantwoordelijkheid naar de bevolking af met verwijzing naar derden die door de minister betaald worden om hem van adviezen te voorzien. En zoals bekend in hernieuwbaarheidsland moet alles wijken voor de ideologie van de 14%, ook de eerlijkheid en de rechte rug van de bestuurders waarop de kiezer mag rekenen.