Geen megawindmolens langs Gooimeer

Vrijdag 20 juni 2014

Wethouder Henk Mulder van Almere ziet mega-windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten. Na een werkbezoek aan Huizen is hij ervan overtuigd dat de plannen voor de windmolens niet moeten worden doorgezet. ,,Als het echt van die grote jongens zouden worden, dan is dat een geweldige inbreuk op het uitzicht van die mensen. Ik ben er gewoon van geschrokken”, aldus Mulder.

De rijksoverheid verlangt dat gemeenten meer inzetten op duurzame energie. Het rijk heeft daarom doelstellingen opgesteld, die in 2025 moeten zijn behaald. Daarnaast heeft Almere zijn eigen doelstellingen geformuleerd. De stad moet in 2022 energieneutraal zijn. Volgens Mulder staan er in Flevoland voldoende windmolens om aan de doelstellingen te voldoen. ,,Je moet je daarom afvragen of het verstandig is om in een polder, die al vol staat met windmolens, ook je eigen stad nog vol te zetten met windmolens.

Weerstand
Volgens Mulder roept windenergie veel weerstand op en is het beter om te kijken naar andere duurzame vormen van energieopwekking. Hij denkt daarbij aan zonne-energie, warmte/koudeopslag en andere innovatieve vormen van energieopwekking. Die opstelling betekent een ommekeer, erkent de wethouder. ,,Het college gaat minder inzetten op windenergie”, aldus Mulder.

De Almeerse wethouder heeft begrip voor de bezwaren van de tegenstanders van grote windmolens. Langs de A27 en het Gooimeer zouden windmolens met een hoogte tot 200 meter komen. Ter vergelijking: de Domtoren in Utrecht is ‘slechts’ 112 meter. De nu veel kleinere windmolens langs de A27 hebben volgens Mulder al veel impact op het landschap. ,,Als je de polder inrijdt, is het een flinke kermis aan lampjes.” Hij toont zich daarom gevoelig voor de bezwaren van de inwoners van het Gooi die op de Gooimeerdijk uitkijken. Als het aan Mulder ligt, komen er daarom geen windmolens langs het Gooimeer. ,,Zolang ik wethouder ben, ga ik dat niet doen”, aldus Mulder.

Vrijheid
Toch doet Almere windenergie niet helemaal in de ban. Windmolens moeten energie en geen weerstand opwekken. Mulder wil windmolens wel toestaan op plekken waar bewoners deze graag willen. ,,In Oosterwold moeten mensen hun eigen energie gaan opwekken. Ik kan me voorstellen dat je daar de vrijheid geeft aan mensen”, zegt Mulder. Ook Filmwijk, waar bewoners de wijk energieneutraal willen maken, zou volgens de wethouder zo’n plek kunnen zijn.

Mulder gaat zijn visie op windmolens in het college bespreken. Dan zal duidelijk worden waar wel windmolens in Almere mogen komen. De visie zal worden verwoord in een nota, die naar verwachting eind 2014 wordt gepresenteerd en besproken met de gemeenteraad.