Kennis over wind-op-land versnippert

Dinsdag 20 mei 2014

Het grote aantal verschillende initiatiefnemers voor windenergie op land, zorgt voor versnippering van kennis. Ook bij lokale overheden. In Nederland wordt op dit moment gewerkt aan 238 wind-op-land-projecten door 199 initiatiefnemers. Bij ruim de helft van die projecten zijn gemeenten of provincies betrokken als (mede-) initiatiefnemer. In enkele gevallen betalen ze ook mee.

Effect van betrokken overheid neutraal
Dat blijkt uit data die Energeia, een informatiedienst voor de energiemarkt, de afgelopen twee jaar verzamelde. In totaal traceerde Energeia over deze periode 305 plannen voor de bouw van nieuwe windturbines in Nederland. Daarvan zijn er inmiddels 28 opgeleverd en 39 uit- of afgesteld. In circa de helft van de mislukte projecten waren gemeenten of provincies betrokken. De vraag of participatie van de overheid in windprojecten een voor- of nadeel is, is door dat cijfer te beantwoorden met “neutraal”, zegt Loek Caris, directeur Energeia. ‘We merken wel dat de meeste projecten al in een vroeg stadium falen, snel na of soms al voor de haalbaarheidsstudie. Er gaat dus niet veel gemeenschapsgeld mee verloren.’

Expertise opbouwen
Zorgelijker vindt Caris de versnippering van kennis. Vooral kleine gemeenten hebben nauwelijks de ambtelijke capaciteit om expertise op te bouwen over windenergie. De strategie om die kennis bij een grote centrumgemeente te halen, werkt bij dit dossier niet altijd goed. ‘Een grote stad vindt het al snel prima als een kleine plattelandsgemeente windmolens wil plaatsen. Hier spelen soms uiteenlopende belangen.’

Meer actiegroepen dan projecten
Succesvolle windprojecten lijken vooral de kleinere parken. Uit de data van Energeia blijkt dat de afgeblazen projecten veelal een stuk groter van omvang zijn dan de geslaagde projecten: gemiddeld 65 megawatt (MW) tegenover circa 30 MW. Dat is logisch, vindt Caris, omdat kleine projecten makkelijker zijn te financieren en minder maatschappelijke weerstand oproepen. ‘Nederland is nu eenmaal dichtbebouwd en dichtbevolkt. Er zijn naar verluid op dit moment meer actiegroepen tegen windmolens dan daadwerkelijke projecten in ontwikkeling.’