Aardwarmteproject Erica van de baan

Vrijdag 16 mei 2014

De plannen om in het tuinbouwgebied Erica in Drenthe naar aardwarmte te boren zijn na vier jaar van de baan. Dit hebben de betrokken tuinders besloten.

Het boren naar heet water op 3000 meter diepte gaat zeker € 23 miljoen kosten. Bij de start van de plannen werd nog uitgegaan van € 15 miljoen aan investeringskosten. Volgens tuinder en mede-investeerder Rien van Geel zit de aardwarmte bij een soortgelijk project in de Wieringermeer op 2300 meter diepte en is dat in Erica op 3400 meter diepte. Hierdoor lopen de energiekosten bij boringen in Drenthe fors op.

Bovendien blijkt uit nieuw geologisch onderzoek dat het boren meer niet te verzekeren risico’s oplevert dan eerder was aangenomen. Ook de opbrengst zou lager uitvallen dan eerder was gedacht.

Veel provincie besturen en politici schijnen te denken dat wanneer je in Nederland ergens een buis in de grond steekt er warm water uit spuit. Nederland is volstrekt ongeschikt om op grote schaal geothermie toe te passen, de diepe ondergrond is er niet geschikt voor. Hier en daar bundelen wat tuinbouwbedrijven de schaarse mogelijkheden op kosten van de belastingbetaler die in veel gevallen moet opdraaien voor de gigantische kosten, zoals in Pijnacker waar meer aardolieslurrie en gas dan water omhoog kwam.
Miljoenen kostende gas- en aardolie scheiders moesten er aan te pas komen om het prestige project te redden.
In Kijkduin bij Den Haag trok Eneco zich terug vanwege de extreem hoge kosten omdat de installatie niet rendabel bleek. Een faillissement was onafwendbaar.

Het is jammer dat overheidsinstanties de ogen meer gericht hebben op de subsidiepotten dan op wat er werkelijk aan geothermie-capaciteit onder Nederland verborgen zit. Het zou de Nederlandse belastingbetaler honderden miljoen schelen als men deze zinloze ambities definitief vaarwel zwaait.

De Nederlandse bodem zit anders in elkaar dan die in IJsland of Kenia waar aardwarmte goed floreert.

Geothermie in Nederland draagt op geen enkele wijze bij aan welke ambitie dan ook.

Het is letterlijk een druppel op een gloeiende plaat.