Windpark N33 lijkt van de baan

Maandag 14 april 2014

De provincie Groningen wil geen windparken meer langs de N33 bij Veendam en Wildervank. Als het aan de provincie ligt, onderzoekt het rijk de mogelijkheid om alle turbines te plaatsen ten noorden van Meeden. Gedeputeerde Staten van Groningen vinden dat te veel mensen in Veendam en omgeving overlast ondervinden van de windparken.

Bij nader inzien is een lintvormig windpark ook landschappelijk onacceptabel. Het alternatief is plaatsing van alle 35 turbines van 3 megawatt bij Meeden en in de Eekerpolder bij Scheemda.

De draai van de provincie is opmerkelijk. Lange tijd is juist beweerd dat een langgerekt windpark van de A7 tot en met Veendam bij bedrijvenparken het minst kwaad kon.

We hebben een tip voor GS van Groningen:

Gedeputeerde Staten Gelderland wil geen neodymium in provinciale windmolens

en dezelfde gedachte in Overijssel:

Windmolens dodelijk en slecht voor het milieu