Havenbedrijf Rotterdam tegen windmolenpark in zee

Vrijdag 11 april 2014

Het Havenbedrijf Rotterdam is niet blij met een eventueel windmolenpark voor de kust bij de Tweede Maasvlakte. De windmolens kunnen de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de economische belangen van de Rotterdamse haven schaden, zei een woordvoerder van het havenbedrijf vandaag.

Eerder deze week lekte een rapport van de rijksoverheid uit. In deze haalbaarheidsstudie worden vijf locaties genoemd voor windmolenparken langs de kust, binnen de Nederlandse territoriale wateren, de zogeheten 12 mijls-zone. De zee voor de Maasvlakte zou een van de meest geschikte locaties zijn.

Het havenbedrijf vindt de aanleg van een relatief klein windmolenpark van hooguit 150 megawatt in schril contrast staan met de 3 miljard euro kostende ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. „We zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen windturbines bij de vaar- en ankergebieden voor de kust”, aldus de zegsman van het havenbedrijf.

Ook het loodswezen in Rotterdam-Rijnmond heeft zich tegen het windmolenpark gekeerd, evenals de strandgemeenten in het Rijnmondgebied.