kernreclame de boodschap ‘Nederland wil kernenergie’ is betaald door de nucleaire lobby! een vliegtuig vliegen boven een klimaatdemonstratie

De “kernlobby”!

Het vliegtuig dat zaterdag j.l. boven de Klimaatmars cirkelde met de boodschap ‘Nederland wil kernenergie’ is betaald door de nucleaire lobby!1 Dat kunnen we zonder reserves zeggen, want die nucleaire lobby, dat zijn wij zelf, althans een onderdeel er van, er zijn nogal wat clubjes. ‘Wij’ betreft hier de stichting de Groene Rekenkamer, de stichting Clintel en de stichting Milieu Wetenschap en Beleid. Wij hebben hutje bij mutje gelegd om de plm 1500 euro  kostende rondvlucht te betalen. Ja, daar hadden we drie clubs voor nodig.

Met een vliegtuig vliegen boven een klimaatdemonstratie is volgens sommigen vloeken in de kerk vanwege het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja ongetwijfeld, maar het is niet onze kerk. Fossiele brandstoffen zijn  een ideale manier om vliegtuigen in de lucht te houden, en ze zullen dat nog decennia blijven doen, ongeacht wat voor maatregelen dan ook. En wij geloven niet dat er een klimaatcrisis is.

Onze ingenieur Evert Jesse wijst er overigens op dat de ecologische voetafdruk2 van onze succesvolle vliegactie beperkt is tot 3 uur vliegen, met 75 liter brandstof en genoeg reserve (50 liter) voor extra veiligheid (voor uitwijken). Een elektrische vlucht had dat niet gered, zij starten sowieso al zonder enige veiligheidsreserve (!) om nog ergens te komen. Het vliegtuig, een Cessna 172 Skyhawk, stamt uit de vroege zeventiger jaren, een waarachtig duurzaam stukje techniek in de klassieke zin des woords.

En ja, natuurlijk hadden wij liever een nucleaire drone gebruikt voor  onze stunt. Op dat gebied is een interessante ontwikkeling gaande (http://theorichel.nl/nucleaire-drones ). Het water liep ons langs de tanden toen we ons realiseerden dat zo’n kernvliegtuigje maandenland boven ons land had kunnen vliegen zonder extra brandstof nodig te hebben. Ongetwijfeld hadden we dan heel Nederland tot kernenergie bekeerd!

  1. Zie het raadsel van de herkomst van het initiatief, in de laatste alinea van het NRC artikel: “Veertig jaar geleden demonstreerde ik tegen kernenergie maar nu weet ik het niet meer”
  2. Wat de natuur kan doen met de CO2 uit 75 liter brandstof? Omzetten in biomassa op land en in de zee.

Duurzame, 40 to 50 jaar oude Cessna 172 vliegtuigen opgesteld op vliegveld Teuge.