Verhullend, ondoordacht en veel te rooskleurig.

Dat waren enkele kwalificaties uit de analyse die het RES-team maakte van de RES 1.0 Fruitdelta-Rivierenland.  In het zogeheten “bod” dat de werkgroep heeft opgesteld, wordt weinig duidelijkheid geboden over voorgenomen locaties van windturbines en zonnecentrales, maar is de voorgespiegelde energie-opbrengst wel onrealistisch hoog ingeschat. Het document en de werkwijze beantwoordt onder andere daarmee daarmee niet aan de vereiste beginselen van zorgvuldig bestuur.

De FvD fractie van de Provinciale Staten Gelderland was de eerste die reageerde op het aanbod van onze diensten om de RES documenten te analyseren. De RES staat voor Regionale Energie Strategie en is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord dat het toenmalige kabinet in 2019 had georganiseerd.

Gelderland omvat maar liefst 7 energie-regio’s van de 30 in het Nationaal Programma RES, dus was het even zoeken naar een goede keuze. Fruitdelta-Rivierenland werd het uiteindelijk, de regio waarin Zalbommel en Culemborg liggen en waar bij Deil reeds zeer grote windturbines gebouwd worden langs de A15 en waar de gemeente Druten zich tegen een dergelijke inbreuk op de leefomgeving teweer stelt.

Het rapport werd gebruikt bij en ook genoemd in de voorbereiding van de maidenspeech van Provinciale Statenlid Alex van Wijhe. De verantwoordelijke gedeputeerde, dhr. Jan van der Meer, schamperde op Twitter dat hij het rapport in de Rijn zou deponeren, maar naar verluidt toonde commissaris der Koningin dhr. Berends wel degelijk interesse. Wij sturen hem het rapport graag toe, maar zoals voor al onze RES rapporten geldt, zijn ze via deze website te raadplegen.

U leest het rapport hier:

GRK analyseert RES Gelderland-Rivierenland Verhullend, ondoordacht en veel te rooskleurig de RES 1.0 Fruitdelta-Rivierenland