Sterfte in Europa minder dan normaal?

Temidden van de pandemie is het goed om – wederom – te doen aan relativisme. Dit keer geen stralingsrelativisme, PFAS-, kooldioxide- of klimaatrelativisme. Maar enig relativisme rondom sterfgevallen in het griepseizoen. Wat verwacht u? Een piek in de EU toch zeker, na weken van exponentiële groei in het Covid-19 pandemonium van toch zeker 6 weken.

Het blijkt nu dat de totaalcijfers in de EU worden gemonitord (dank aan dr. Roy Spencer), zij het dat grote delen van Duitsland en Oost Europa nog niet zijn aangesloten, zie het kaartje. De gegevens per land kan je vinden op www.euromomo.eu. Er is een wekelijkse actualisering op donderdag en een kleine slag om de arm qua vertragingen, maar toch, de vergelijkingen met de afgelopen vier jaar spreken boekdelen…

Bijgaand plaatje duidt op de resultaten van een totaal-inventarisatie van sterfgevallen die laat zien dat -zelfs met Spanje en Italië erbij- de totale sterfte minder is vergelijkbaar is met dan de afgelopen jaren. Dit is toch een opmerkelijk gegeven. Een mogelijke verklaring is dat alle handenwasmaatregelen enzovoorts een negatief effect hebben op de verspreiding van normale griep.

Griep in doden-perspectief Sterfte in Europa minder dan normaal Temidden van de pandemie is het goed om – wederom – te doen aan relativisme

Daar waar Spanje en Italië ongunstig uitschieten, staat daar tegenover dat er zelfs een reductie in sterfgevallen ten opzichte van normaal is in vele andere landen (klik onderaan dit artikel voor details per land). Evenzeer geldt dit voor de ouderen (65+) versus de categorie jongeren waar dit als trend te zien is.

Dit totaalbeeld voor alle oorzaken inclusief alle ziektes, is een aspect waarvan wij – en ongetwijfeld velen van u – nog niet eerder hadden gehoord. Is het belangrijk? Dat lijkt mij wel. Niet zozeer voor de IC-problematiek. Maar wel voor de weging van ziekte, met name griep, als factor in ons leven – en het einde daarvan. En ook in de discussie over de manier en de termijn waarop we zo snel mogelijk weer de economische activiteiten moeten hervatten. Laten we deze cijfers daarom goed in de gaten houden.

Actueel

Dit bericht is bijgewerkt op 9-5-2020 met de cijfers t/m week 18. Het is evident dat er een duidelijker beeld is ontstaan ten opzichte van halverwege de crisis. Enkele noodzakelijke aanpassingen aan de tekst zijn gemaakt, waarbij de oude tekst is doorgehaald. Een keerpunt in de statistiek geldt voor alle ernstig getroffen landen, behalve Engeland.

Inmiddels is ook de Euromomo website aangepast. Dit maakt het fraai navigeerbaar en de grafieken zijn interactief. Het is beter daar direct zelf een kijkje te nemen: Klik hier. Een gevolg is wel dat het overnemen van grafieken lastiger is geworden.

Griep in doden-perspectief Sterfte in Europa minder dan normaal Temidden van de pandemie is het goed om – wederom – te doen aan relativisme

t/m week 15 (links)

t/m week 14 (midden)

t/m week 13 (rechts)

Onderstaande grafiek is op week 15 anders, zoals op vernieuwde Euromomo website te zien is. Deze is nu fraai navigeerbaar en de grafieken zijn interactief. Het is beter daar direct zelf een kijkje te nemen: Klik hier. Een gevolg is wel dat het overnemen van grafieken lastiger is geworden. Onderstaand de laatste oude grafiek.


Griep in doden-perspectief Sterfte in Europa minder dan normaal Temidden van de pandemie is het goed om – wederom – te doen aan relativisme

Stichting De Groene Rekenkamer

is een door ingenieur-wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie: Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies … –> Lees hier verder …