Betaald

De betaling is gelukt, waarvoor hartelijk dank!

We zullen u een afzonderlijke email toesturen met een op naam gestelde factuur.

Dank u zeer voor deze bijdrage; dit helpt geweldig om ons werk mogelijk te maken.
We hopen dat u de website nog veelvuldig zult raadplegen als vraagbaak, inspiratiebron, naslagwerk of om de actuele ontwikkelingen bij te houden.

Daarnaast is het altijd mogelijk om suggesties aan te leveren voor activiteiten of om specifieke projecten (weergegeven in het menu-rechtsonder aan de pagina) te ondersteunen. Via onze mailinglijst houden we u op de hoogte als u zich hiervoor heeft opgegeven.

Dus nogmaal dank en tot bij een volgende gelegenheid!

Het bestuur van De Groene Rekenkamer