Betaald

De betaling is gelukt, waarvoor hartelijk dank!

We zullen u een afzonderlijke email toesturen met een op naam gestelde factuur.

Dank u zeer voor deze bijdrage; dit helpt geweldig om ons werk mogelijk te maken.
We hopen dat u de website nog veelvuldig zult raadplegen als vraagbaak, inspiratiebron, naslagwerk of om de actuele ontwikkelingen bij te houden.

Via onze mailinglijst houden we u op de hoogte – als u zich hiervoor heeft opgegeven.

Dus nogmaal dank en tot bij een volgende gelegenheid!

Het bestuur van De Groene Rekenkamer