Wat is de RES?

De Regionale Energie Strategie (RES) is een instrument om regionaal invulling te geven aan de klimaatafspraken die Nederland heeft gemaakt in het klimaatakkoord. Daarbij is Nederland verdeeld in 30 ‘energieregio’s’. Alle regio’s dienen gezamenlijk 35 TWh aan vermogen te installeren. Vermogen mag worden aangelegd in de vorm van:

 • Kernenergie
  Vermogen in enkele regio’s worden gegenereerd uit kernenergie

 • Warmtenetten
  De besparing wordt opgeteld bij het totale vermogen

 • Zonnepanelen
  Geïnstalleerd op land (niet op daken)

 • Windturbines
  Geïnstalleerd op land of ondiepe waddenzee.

De provinciebesturen dienen met deze regels een concept RES op te stellen.

Meer informatie

Hulp bij uw RES opstellen?

Beslissingen die nu gemaakt worden in de RES, hebben grote gevolgen voor uw regio in de toekomst.

Niet alleen kan de leefbaarheid van uw regio in het gedrang komen, ook heeft het grote economische gevolgen voor uw inwoners. Daarbij kan het zo zijn dat de aansluiting op het net nog jaren op zich laat wachten nadat het vastgestelde vermogen is geïnstalleerd.

Wij helpen u zich optimaal voor te bereiden om deze concept-RES het hoofd te bieden.

Vanwege de korte tijd zijn er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar dus wees er snel bij!

Plan direct een intake gesprek met ons.

Plan intake
Aantal dagen voordat u klaar moet zijn met uw
Concept RES
0
0
0
0
Dagen
0
0
U
0
0
Min
0
0
Sec

Quick Scan

Rub against owner because nose is wet bathe private parts with tongue then lick owner’s face ask to go outside and ask to come inside and ask to go outside and ask to come inside so lick yarn hanging out of own buttAsk for petting when owners are asleep, cry for no apparent reasonSleep everywhere, but not in my bed friends are not foodHeadbutt owner’s knee paw your face to wake you up in the morning so i like big cats and i can not lie jump up to edge of bath, fall in then scramble in a mad panic to get out lick master’s hand at first then bite because im moody meow all night having their mate disturbing sleeping humans so lick arm hair

RES Deepscan

Rub against owner because nose is wet bathe private parts with tongue then lick owner’s face ask to go outside and ask to come inside and ask to go outside and ask to come inside so lick yarn hanging out of own butt. Ask for petting when owners are asleep, cry for no apparent reason. Sleep everywhere, but not in my bed friends are not food. Headbutt owner’s knee paw your face to wake you up in the morning so i like big cats and i can not lie jump up to edge of bath, fall in then scramble in a mad panic to get out lick master’s hand at first then bite because im moody meow all night having their mate disturbing sleeping humans so lick arm hair.

Meer informatie