Wat is de RES?

De Regionale Energie Strategie (RES) is een instrument om regionaal invulling te geven aan de klimaatafspraken die Nederland heeft gemaakt in het klimaatakkoord. Daarbij is Nederland verdeeld in 30 ‘energieregio’s’. Alle regio’s dienen gezamenlijk 35 TWh aan vermogen te installeren. Vermogen mag worden aangelegd in de vorm van:

 • Kernenergie
  Vermogen in enkele regio’s worden gegenereerd uit kernenergie

 • Warmtenetten
  De besparing wordt opgeteld bij het totale vermogen

 • Zonnepanelen
  Geïnstalleerd op land (niet op daken)

 • Windturbines
  Geïnstalleerd op land of ondiepe waddenzee.

De provinciebesturen dienen met deze regels een concept RES op te stellen.

Hulp bij uw RES opstellen?

Beslissingen die nu gemaakt worden in de RES, hebben grote gevolgen voor uw regio in de toekomst.

Niet alleen kan de leefbaarheid van uw regio in het gedrang komen, ook heeft het grote economische gevolgen voor uw inwoners. Daarbij kan het zo zijn dat de aansluiting op het net nog jaren op zich laat wachten nadat het vastgestelde vermogen is geïnstalleerd.

Wij helpen u zich optimaal voor te bereiden om deze concept-RES het hoofd te bieden.

Vanwege de korte tijd zijn er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar dus wees er snel bij!

Plan direct een intake gesprek met ons.

Aantal dagen voordat u klaar moet zijn met uw
Concept RES
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Quick Scan

RES Deepscan