Quick Scan voor lokale overheden

Grasland panorama in Frankrijk

Lokale overheden kunnen een beroep doen op De Groene Rekenkamer om plannen te beoordelen op inhoudelijk realiteitsgehalte.

Als voorbeeld kan dienen de casus die voor de gemeente Zutphen is behandeld.

Neem graag hier contact op indien u hier vrijblijvend over wilt overleggen.