Inventarisatie van Proponenten en Opponenten

We realiseerden ons bij DGRK dat er geen goede overzichten zijn van de partijen in het klimaatdebat, terwijl het publiek graag het betoog van beide zijden zou willen aanhoren. Het gebrek aan een eenvoudig overzicht sluit nauw aan bij de zogenaamde 97%-claim die vaak wordt herhaald. Zodra je je in de materie verdiept, kom je de opponenten pas tegen. Maar wie zijn dan die wetenschappers precies? En, indachtig de onder druk staande academische vrijheid, wat zijn de affiliaties en consequenties voor de loopbaankansen? Dus hier: wat gebeurt er zodra je als “ontkenner” wordt gebrandmerkt?

De op zichzelf onredelijk stuitende (dis-)kwalificatie “ontkenner” wordt gebruikt om mensen, inclusief wetenschappers en zaakdeskundigen aan te duiden wanneer zij ideeën propageren/uiten die niet in overeenstemming zijn met het heersende ‘klimaatparadigma’. Dit heeft vanzelfsprekend geen positieve invloed op de kwaliteit van het debat. Nieuwsgierige bezoekers van onze website zullen de behoefte hebben aan een overzicht van de openlijke niet-conformisten in de klimaatkwestie. Hier op deze pagina geven wij een dergelijk overzicht. Ook de ‘academische verstoting’ willen we in voorkomende gevallen documenteren ter illustratie van een trend van politisering van de wetenschap.

De prominenten aan de opponentenzijde zijn opmerkelijk dun gezaaid. Het idee is dat de ‘consensus’ breed gedragen zou zijn, ergens te vinden in de 2500 reviewers van de IPPC samenvattende rapporten. Uiteindelijk komen we dan terecht bij enkele tientallen hoofdauteurs van de IPCC rapporten. Ook onder deze hoofdauteurs zijn er met openlijke twijfels en ook enkele opponenten.

Lastig is het dus om namen te geven, temeer omdat de mainstream klimaatwetenschap stelselmatig heeft geweigerd om in debat te treden. De namen die we geven zijn die van enkele uitgesproken wetenschappers als Michael Mann of Andy Dessler, terwijl we namen als Bill Nye (een prominente publiek figuur onder de populaire naam “science guy”) voor de geloofwaardigheid maar beter weglaten.

Tot slot voegen we een galerij toe van min of meer bekende mensen die wij bij de Groene Rekenkamer op bepaalde terreinen “hoog hebben zitten”, maar wie desalniettemin op het gebied van klimaat twijfelachtige posities innemen, uitspraken hebben gedaan of anderszins zich in een moeilijk houdbare alarmistische hoek hebben gemanoeuvreerd. We zouden geneigd kunnen zijn deze categorie aan te duiden met een term als “opportunistische meeloper”, maar  dat vooronderstelt dat we de motieven kennen waaruit zij handelen. Dit is niet terecht.

Daarom zullen uit respect de term VVV-er hanteren: Voor Verduidelijking Vatbaren of – afhankelijk van het antwoord – Voor Verbetering Vatbaren. Een open aanduiding dus die weergeeft dat wij geïnteresseerd zijn om uit te vinden welke redenen ze hebben, wanneer een gedachtenwisseling zou plaats kunnen vinden zonder de druk van de Politieke Correctheid, de vrees voor verlies van de loopbaan en publiek imago, of zelfs maar zonder de overweging van “leugentje voor bestwil” (noble cause corruption).

VVV-er dus. Ook deze term is voor verbetering vatbaar, want wij willen nog graag achterhalen waarom zij genegen zijn de uitingen te doen die niet stroken met de rationaliteit en evenwichtigheid die zij anderszins tentoonspreiden. Meer wordt duidelijk als de nationale en internationale VVV-grootheden wordt bekeken en besproken.

De stelling:

(waar het om gaat, helaas zelden expliciet uiteengezet, maar hier in de DGRK variant)

  1. De wetenschap heeft voldoende kennis van het complexe klimaat om een wetenschappelijk verantwoorde uitspraak te doen over de rol van toegenomen CO2
  2. Het “wereldklimaat” wordt warmer met een tempo dat niet eerder is voorgekomen
  3. Antropogene CO2 uitstoot is hiervoor de hoofdoorzaak

Opponenten

William Happer is een van de meer zichtbare wetenschappers die hoge functies combineert met een imposante wetenschappelijke expertise. Mede-auteur van de educatieve samenvatting van de CO2-discussie in een rechtszaak tegen oliemaatschappijen, ter educatie van de rechters: “Exhibit A”.

Koonin was adviseur in vele overheidsorganen, waaronder de DOE (Deoartment of Energy) in de VS ten tijde van de Obama administratie.

Citaat: “We are very far from the knowledge needed to make good climate policy,” en ook: “The impact today of human activity [on climate] appears to be comparable to the intrinsic, natural variability of the climate system itself.”

Mede-auteur van de educatieve samenvatting van de CO2-discussie in een rechtszaak tegen oliemaatschappijen, ter educatie van de rechters: “Exhibit A”.

Emeritus professor Richard Lindzen was lang een atmosferische wetenschapper van vóór de tijd dat deze wetenschapstak een factor 10 in financiële omvang toenam, verbonden aan het Amerikaanse MIT (wie kent het niet). Een totaal aantal van 200 publicaties. Uitgesproken tegenstander van klimaat-alarmisme, tegenwoordig in zijn vrije tijd. Zie deze presentatie van vijf minuten, bedoeld als samenvatting voor leken, ter uitleg van waar de discussie over gaat en door wie die wordt gevoerd.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Proponenten

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

NASA GISS directeur

Voor Verheldering Vatbaar (VVV)

NASA GISS directeur

Waarschijnlijk de meest vermaarde wetenschapper van Nederlandse bodem.

Your Content Goes Here