Kankerverwekkend, als onjuiste kwalificatie

De term “kankerverwekkende stof” is gemeengoed bij publiek en als hardnekkig fenomeen bij uitingen in de media. In dit kwestie-artikel zien we in de discrepantie tussen de met dit begrip samenhangende voorstelling van zaken en de feitelijkheden rond kanker, aanleiding om het onderwerp overzichtelijk te bespreken. Relativering is daarbij ons doel en het wegnemen van ongegronde reden tot zorg omtrent voeding of andere stoffen waar men mee in aanraking kan komen.

Aan de basis van deze discussie liggen ondermeer de dosis-effect relaties die onderwerp van studie zijn bij toxicologen. Ook het adagium van Paracelsus is uiterst relevant: “Sola dosis facit venenum” – “Het is uitsluitend de hoeveelheid die het gif bepaalt”. Tot slot is er nog de kwestie van synthetische versus natuurlijk voorkomende stoffen en het fenomeen kanker in de dierenwereld en door de tijden heen.