Disclaimer – Voorbehoud

_01
Elke site die serieus genomen wil worden heeft ergens in een hoekje het woordje ‘disclaimer’ staan.
_02
Deze site dus ook.
_03
Wat er achter dat woordje ‘disclaimer’ schuilgaat is meestal een pagina die niet uitnodigt tot het lezen ervan en vol staat met lange zinnen waarin allerlei verantwoordelijkheden van de hand gewezen worden.
_04
Via Google leer je dat :
“Een disclaimer is een kort stukje tekst waarin een organisatie erop wijst dat de informatie in een boodschap alleen voor de geadresseerde is bedoeld en dat de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd gebruik van de informatie. Als een klant bijvoorbeeld informatie naar anderen doorstuurt of reproduceert, is hij zelf aansprakelijk voor de problemen die daardoor kunnen ontstaan, en niet de organisatie. Disclaimers zijn zeer gebruikelijk geworden aan het einde van fax- en e-mailberichten en op internetsites omdat de informatie daaruit zeer gemakkelijk gemanipuleerd en verspreid kan worden en zo in verkeerde handen terecht kan komen.komen.
_05
Zo, dat is duidelijk.
_06
Om ècht alles uit te sluiten leggen disclaimers ook uit wat sommige begrippen betekenen:
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de webpagina: iedere webpagina waarin een hyperlink naar de disclaimer opgenomen is met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
– gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
– u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
_07
Wouw! Er is nog niks schokkends verteld en toch leest u door tot punt zeven.
_08
Uiteraard geloof ik niet dat zo’n disclaimer iets uithaalt. Dus mocht je op zoek zijn naar iets wat hier toevallig op de site staat, ga je gang!