Bestuur

Ir. Cyril Wentzel (voorzitter)
Ing. Joep Stuart (secretaris)
Ir. Kees van Loon (penningmeester)
Louis van den Reek – apotheker (lid)
Gert-Jaap van Ulzen (lid)