In het verleden ondernam men een oorlog om een machtsfactor uit te schakelen. Oorlog was/is een verlengstuk van politiek zoals Von Clausewitz stelde in zijn boek Vom Kriege. Thans vervangen klimaatdoelen via de CO2-doctrine de kanonnen van weleer. Of specifieker gezegd: het Europese geloof in het sprookje van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is het politieke verlengstuk geworden van een in wezen marxistische politiek. Zie hier en hier.

Immers, klimaatalarmisme is tot een links politiek verlengstuk verheven om de marxistisch doelen van het internationaal socialisme te bereiken. Dit lijkt mij thans uitsluitend haalbaar in Europa daar alle grote opkomende economische machten de klimaatdoelen met een welwillende glimlach aan hun geopolitieke laars lappen en het klimaatgewauwel negeren evenals Greenpeace c.s.

Mij komt het dan ook voor dat het linkse geopolitieke klimaatdoel slechts tot gevolg zal hebben dat Europa zichzelf als geopolitieke macht definitief naar het tweede plan zal brengen door zijn postmoderne antiwetenschappelijke geloof in de klimaatdoelen, Nederland voorop. Nederland is zo obsessief dat het niet beseft dat de hele wereld met verbijstering toekijkt hoe het thans zichzelf om zeep helpt.

Dit is niet verwonderlijk, doordat partijen als GroenLinks en D66 geobsedeerd zijn om de linkse deugmens uit te hangen en het voortbestaan van onze maatschappij – en het belang van onze (klein)kinderen – te respecteren. Het afwijzen van de vigerende energiebronnen en deze verruilen voor inferieure rotzooi als wind, zon en biomassa, leidt evenwel onvermijdelijk tot maatschappelijke teloorgang en dus schade aan onze (klein)kinderen. Dit is de eigen schuld van Europa zolang men toelaat dat Greenpeace c.s. hier de dienst uitmaken. Ik denk dan ook dat hier eerder de directeur van Greenpeace met het VNO het beleid bepalen dan Rutte en zijn Ministers.

Amerika, Australië, heel Zuid-Oost Azië, Latijns Amerika, er is kortom geen weldenkend land dat vindt dat CO2 enig significante rol speelt. Zelfs Japan lijkt tot bezinning gekomen. Zie hier.

De rest van de wereld is, met Trump als spreekbuis, tot het inzicht gekomen, dat het gaat om een hoax van Internationaal Socialistische c.q. Lysenkoïstische makelij dat een poging doet wereldheerschappij te verwerven via de VN, i.c. IPCC, geen wetenschappelijk instituut, maar een politiek verlengstuk om wereldmacht te verwerven. Alleen Europa is er in getrapt. De rest van de wereld ziet toe (met genoegen?) hoe Europa dan ook zichzelf te gronde richt met zijn klimaatbeleid. Zelfs Iran heeft het vertrouwen in Europa als continent van geopolitieke betekenis opgezegd.

Het wordt derhalve tijd om het IPCC en alle voorstanders van klimaatmaatregelen de deur te wijzen.

CO2 als geopolitiek wapen? Alleen als wapen om er zelfmoord mee te plegen. Dit had zelfs Von Clausewitz zich nooit kunnen voorstellen. Het is immers onvoorstelbaar dat een zo fysisch bewezen onbeduidende menselijke bijdrage aan het atmosferische CO2-gehalte tot een zo irrationele apocalyptische betekenis zou leiden. De mens is helaas overwegend irrationeel en makkelijk beïnvloedbaar, juist voor alarmisme.

De te meer reden: Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.