Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onlangs las ik een boeiend artikel van de hand van Elseviers Afshin Ellian over de macht van religie, getiteld: Waarom de islam de religie van de macht werd. Enkele passages troffen mij:

‘Ook in de islam legt men getuigenis af van absolute waarheid. (…) De getuigenis van Mohammed richt zich op macht: de absolute waarheid van Mohammed is de absolute macht. Het verbaast mij hoe de islamitische denkers aan deze feitelijke constateringen voorbijgaan. Bij Mohammed en in de Koran is het tegengestelde van de waarheid een leugen en niet langer een onwaarheid. Wie de macht van Mohammed, zijn God en zijn opvolgers ontkent, is een leugenaar. (…) Jammer dat de Europese linkse intellectuelen die zich tegen de macht hebben gekeerd, over het hoofd zien dat de islam de religie van de macht is. (…) De islamitische intelligentsia blijft zwijgzaam toekijken en weigert de islam op de operatietafel van de rede te leggen.’

Zie hier (mogelijk achter een betaalmuur)

Deze passages vielen mij als herkenbaar op na het lezen van onderstaande reactie op Climategate.nl, omdat juist hier de rede volledig is zoekgeraakt:

19 augustus 2018 om 04:14 – Antwoorden

Hetzler “Gelukkig hoef ik het niet te bewijzen.”

Jawel Hetzler, je moet nog wel iets bewijzen. Een leugen die jij geregeld schrijft, maar nooit onderbouwt. Iets waar ik al weken naar vraag. Ik wacht nog steeds op jou bewijs dat “AGW is een weerlegd sprookje” zou zijn.(climategate.nl/2018/08/wetenschap-klimatologie-en-ideologie/#comment-2211743)
Jij schreef dat. Jij hebt dus bewijsplicht. Jij citeerde bovendien zelfs ook “Wie stelt, heeft meteen ook de bewijsplicht.” en “Voor critici is het dus voldoende om aan te tonen dat de voorgestelde theorie de beschikbare waarnemingen onvoldoende verklaart.” En jij schreef zelf ook “Het adagium is immers: wie beweert moet bewijzen.” (climategate.nl/2018/08/het-echte-feest/)

Jij moet dus om te beginnen duidelijk aantonen dag AGW de temperatuurstijging niet kan verklaren. En als het even kan, een model presenteren dat de opwarming kan hindcasten zonder te verwijzen naar CO2. Zolang jij dat niet doet, is het duidelijk dat jij een huichelaar bent, die van de tegenpartij iets verwacht dat hij zelf niet doet.

Dus, gaat er ooit een bewijs komen van jouw leugenachtige bewering dat “AGW is een weerlegd sprookje” zou zijn???

Het betrof in dit geval de bewijsvoering van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming).

Grote woorden: leugen en huichelaar, toe maar! De herhaalde vraagtekens tonen frustratie aan. Ik kan mij dit voorstellen, want het taalgebruik probeert te verhullen dat die hypothese geen wetenschappelijk feit is, zelfs geen theorie dus zoals de evolutietheorie, omdat er in werkelijkheid geen bewijs bestaat anders dan een frauduleuze 97%-consensus en een mislukte hockeystick-grafiek van Mann. We hebben dus te maken met dezelfde onmachtige bluf als die in religieuze kringen bij het ‘bewijs’ van een dogma: een per definitie onbewijsbare stelling. Het is kenmerkend dat er Realclimate.org zo verheerlijkt wordt, waar het een vluchtheuvel is van de groep rond Mann, de bedenker van de geflopte hockeystick-grafiek.

Wat in feite aan de orde is, is de hang naar macht. We kunnen dus de vraag stellen: waarom klimaat de religie van overheersend de linkse macht is.

Thans herkennen wij de hang naar macht in het Eco Industrieel Complex dat de vrije burger zelfs de keuze voor de energiebronnen wil ontnemen en de vrije burger wil dwingen tot het aangaan van kostbare en zinledige leningen teneinde een niet bestaand probleem het hoofd te bieden. Het moge duidelijk zijn dat de democratie op de tocht wordt gezet door overheersend linkse elementen die hun door henzelf gecreëerde morele ondemocratische klimaatsupprematie onder vertoon van veel verbale bluf proberen op te leggen. Hoe geloofwaardig moeten wij dergelijke planeetredders nog achten? Hoe geloofwaardig zijn overigens de media in dit geheel?

Wij lezen:

De journalistieke moraal is meer dan een vorm van fatsoen. Het is het kritische vermogen van de journalistiek. Dit kritisch vermogen richt zich op de journalistiek zelf en eist van journalisten dat ze bij hun werkzaamheden kritisch naar de eigen motieven en methoden kijken. Rancune of persoonlijke antipathie mag nooit tot de drijfveren van een journalist behoren. Je moet geen journalistiek bedrijven vanuit verkeerde motieven.

Zie hier (ik vrees achter een betaalmuur).

Dit lijken mij ware woorden. Laten wij eens kijken hoe dit zit bij de NPO. Zo lezen we:

De voormalige baas van de NPO Hagoort stelde herhaaldelijk: geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Zie hier.

Hagoort grondig ingelezen in de klimaatmaterie? Zou het? Hoe grondig bekend met de natuurkunde van het klimaat is Antoinette Hertsenberg onder de leiding van Feest-voor-de-portemonnee-Ed Nijpels? Ik geef er geen cent voor.

Conclusie: de bewijslast ligt onverminderd bij de apologeten van die AGW-hypothese. Het ontbreken hiervan alleen al is bewijs van weerlegging. Dat er sprake zou zijn van een gevestigde theorie is typerende voze grootspraak. Ik kan verder concluderen dat uitspraak van Hagoort in flagrante tegenspraak is met de beginselen van elementaire journalistiek. De burger kan dus niet meer vertrouwen op objectieve informatie door de media. Naar mijn mening zouden de media zich dus objectiever moeten opstellen hetgeen hun core business is. Hier valt nog een wereld te winnen.

Ik heb dan ook gegronde twijfels over de zuiverheid van motieven bij de groene pleitbezorgers.

Derhalve geldt nog steeds:

Ceterum censeo Legem Caeli delendam esse.