IN MEMORIAM

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze voorzitter Niek Rodenburg oud 72 jaar.

Wij danken Niek voor zijn enorme inzet voor onze stichting De Groene Rekenkamer.

Met grote toewijding heeft hij vele jaren zijn beste krachten aan onze stichting en haar missie gegeven.

Vooral voor de aanzienlijk bredere naamsbekendheid van onze stichting heeft Niek zich erg ingespannen.

Wij zullen hem missen.

Bestuur en Raad van Toezicht