Een nieuwe wereldheerschappij dankzij gecorrumpeerde klimaatwetenschap?

Donderdag 22 maart 2018

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Inmiddels heb ik het boek van Marc Morano, The politically incorrect guide to climate change, bijna uit. (de rest is geen verrassing)

Alleen al de titel is interessant, met name de woorden politically incorrect. Waardoor zijn deze 2 woorden zo intrigerend? Welbeschouwd bergt de term iets van heersende/op handen zijnde censuur en dictatuur in zich. Dit is niet zo verwonderlijk in deze tijd waarin links populistische groeperingen deze maatschappij hun eenzijdige moralistische wereldbeeld (met geweld) proberen op te dringen en in hun ogen onwelgevallige elementen buiten te sluiten, te demoniseren, te ridiculiseren of te marginaliseren.
Dit blijkt ook uit politieke debatten. Het klimaatdebat vormt hierop geen uitzondering. Marc Morano toont aan hoe basale wetenschap en wetenschapsbeoefening stelselmatig uit het klimaatbeleid zijn verdreven om plaats te maken voor een politiek correcte dogmatische leer (lees: religie) waarbij sancties te verwachten zijn tegen de onverlaten die er een andere mening op na houden, kinderen krijgen of hun CO2-budget overschrijden. Morano beschrijft diverse gevallen van middeleeuwse praktijken als beschuldigingen van ketterij voor wie niet in de doctrine meegaat. Interessant is nu waar die doctrine vandaan komt? En bovendien: welke agenda hier achter schuil gaat?

We kunnen een paar zaken vaststellen, dan wel vragen stellen:

 1. Is er sprake van een klimaat- en acuut energieprobleem? Antwoord: nee;
 2. Belanghebbenden echter bij genoemde leer dringen de burger al 50 jaar een catastrofaal toekomstscenario op dat op speculatie gebaseerd is;
 3. Kantelpunten blijven al 50 jaar achter de kim te verdwijnen zoals men de maan ook niet dichterbij krijgt op de snelweg; ze zijn gebaseerd op fantasie, het eigenbelang om in aanmerking te blijven voor subsidie en de naïviteit van burger die zich erdoor steeds weer laat beïnvloeden;
 4. De uitstervende ijsbeer, miljoenen klimaatvluchtelingen, ijsvrije polen moeten decennialang steeds vooruitgeschoven worden of blijken regelrechte onzin. Helaas is dit geen reden voor politiek correcte gelovigen om een wat kritischer houding aan te nemen. Des te meer is dit een bewijs voor hun wetenschappelijke ongeletterdheid dan wel hun financiële belang dan wel angst voor baanverlies dan wel hun politieke agenda;
 5. Dit laatste, de politieke agenda, wordt onderstreept door uitspraken gedaan op het hoogste niveau. Diverse belanghebbenden streven via de VN en het IPCC (Summary for policy makers) naar een wereldhegemonie waarvan o.a. miljardairs als Soros en Al Gore het meest profijt trekken, alsmede grote milieuclubs.
 6. De ironie is bovendien dat in die kringen o.a ook UN IPCC het niet gaat om de wetenschap. Naomi Klein is een van de velen. Zie hier During the panel discussion, Klein was asked: “Even if climate change issue did not exist, you would be calling for same structural changes. Klein responded: ‘Yeah.’

Following the panel, Climate Depot asked Klein if she would support all the same climate “solutions” even if the science was wrong.

“Yes, I would still be for social justice even if there was not climate change. Yes, you caught me Marc,” Klein answered sarcastically as she abruptly ended the interview. [Also see: EU Commissioner: Global Warming Policy Is Right Even If Science Is Wrong ]

Klein told the activists she recommended “weaving this [climate] movement into all of our movements.”
Zie hier
En: The Industrial Revolution was also a transformation, but it wasn’t a guided transformation from a centralized policy perspective.
This is a centralized transformation that is taking place because governments have decided that they need to listen to science. So it’s a very, very different transformation and one that is going to make the life of everyone on the planet very different.
Zie hier

 1. De rol van klimaat doet dus niet ter zake, maar is een excellent middel om de burger de stuipen op het lijf te jagen met apocalyptische onzin die er helaas als koek ingaat met dank aan de coöperatieve, zij het journalistieke plicht verzakende, media; dit is wel iets anders dan het ontstaan van diezelfde dagbladen als Trouw en het Parool tijdens de oorlog. Nu lijkt dat ontstaansideaal van verzet geheel te zijn verloochend ten gunste van politieke correctheid ofwel aantallen abonnees. Rampen en apocalyptische scenario’s verkopen beter dan de melding dat er geen klimaat- en energieprobleem is. Wat banaal;
 2. Hier komen nog bij de misleidende hockeystickgrafiek, Climate Gate, de uit de lucht geplukte 2-gradendoelstelling, de weinig verheffende lastercampagne tegen Susan Crockford (zie hier) en de nep-97% consensus. Hoe onnozel kun je bovendien zijn als klimaatwetenschapper om de opwarming door menselijke CO2 even zeker te stellen als het verband tussen roken en kanker, met een positieve correlatie van slechts 18 jaar op 4,5 miljard jaar?
 3. Wat verder nog meer voeding geeft aan bedenkingen is dat er sprake is van eugenetica. Al weer een bewijs voor streven naar dominantie. Former Vice President Al Gore and Microsoft founder Bill Gates said at the World Economic Forum in Davos that contraception is a key in controlling the proliferation of unusual weather they say is endangering the world. Gore said Africa’s population is expected to surpass India’s and China’s by the mid-21st century and will be more than both combined by the end of the century.
  Zie hier

Wie zijn die mensen die mij menen te kunnen decreteren wanneer ik mijn wasmachine mag gebruiken? Wie zijn die lui die wereldburgers menen te kunnen decreteren hoeveel kinderen zij mogen hebben? Waar halen deze lieden dergelijke arrogantie vandaan? Zo wordt onze democratische maatschappij omgezet in een marxistische dictatuur met de trekken van de Chinese dictatuur (door Figueres zo geadoreerd) gepaard aan gedwongen eugenetica. Wel andere dictaturen moraliserend toespreken, maar pal voor onze neus ontwikkelt zich een Europese dictatuur van ongekende omvang onder het mom van planeet redden.

We kunnen vaststellen dat deze punten kennelijk het beste is dat de incestueuze kliek van klimaatwetenschappers onze maatschappij te bieden heeft. Het spreekt vanzelf dat hier niet veel respect voor valt op te brengen.

Intussen gaan onze maatschappij en de generatie na ons gebukt onder een kolossale financiële machinerie (lees schuldenberg) van subsidies aan die incestueuze kliek van onderzoekers die hun wetenschappelijke integriteit bereid zijn te verkwanselen voor nieuwe miljarden. Of zoals het hier wordt geformuleerd:

“too many (the majority) of climate research scientists are quite willing to prostitute their science by giving these politicians what they want”

Zie hier

Om deze financiële vleespotten, gelijk de Egyptische vleespotten van weleer, in stand te houden zoekt men zijn toevlucht tot de meest barokke claims om de angst er bij de burger goed in te hameren met volle medewerking van de media als het NOS-journaal. Doel: al die miljarden moeten de burger immers met deze kletsverhalen wel worden afgetroggeld om in de diepe zakken van de belanghebbende van het Eco Industrieel Complex te doen verdwijnen. Onder die claims vinden we, ironisch genoeg gegeven het bovenstaande citaat, dat prostitutie zal toenemen door de opwarming. Het is maar wat voor prostitutie men bedoeld. Ook treffen we claims aan als toename van verkeersongevallen, kroegrellen en Posttramautische stressstoornis. Wat een vindingrijkheid om aan subsidie te komen!

Zo kennen we ook deze claim: Actor Alec Baldwin thinks anyone who’s skeptical about the threat of climate change suffers from a form of mental illness.

Zie hier.

Ook dit is kennelijk iets wat klimaatwetenschap te bieden heeft. Toch iets anders dan wat gebeurde na bijvoorbeeld de publicatie van de Relativiteitstheorie van Einstein.

Tot slot schromen dergelijke lieden niet om ook kinderen te indoctrineren, zeg maar ecologisch kindermisbruik om het EIC-verdienmodel in stand te houden. Kinderen behoren de kans te krijgen wetenschappelijk kritisch te leren denken. Deze kans wordt hen ontnomen door opwarmingsfratsen die Sovjet kinderklassen niet zouden misstaan. Het is een stuitende vertoning waartegen echte klimaatwetenschappers stelling zouden moeten nemen. Oorverdovende stilte in plaats, wat geloofwaardigheid niet bevordert.

Alles bij elkaar genomen ontstaat er een weinig verheffend beeld van de hedendaagse klimaatwetenschap. Lindzen zei dat de klimaatwetenschap decennia van onafhankelijk onderzoek achterop is geraakt door dit alles. Een waar woord, want als dit alles bij elkaar genomen het moreel hoogste is en op zeer discutabele basis stoelende dat de klimaatwetenschap te bieden heeft te, dan mag elk weldenkend mens zijn vraagtekens stellen bij al die boude apocalyptische uitspraken. Waaraan ontlenen de protagonisten van de AGW-hypothese het recht om kinderen te indoctrineren, de burger af te persen ter wille van hun eigen Marxistische agenda, financiering van het privé vermogen van Soros, Al Gore, de windindustrie, in standhouding van subsidiestromen, et cetera? Hier is geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor, slechts graaien met orden van grootte die het salaris van ING-topman Hamers met het 100-voudige overtreffen. Dit alles versterkt het idee dat de opwarmingshype niet meer is dan een gefabriceerde mythe is om veel geld aan te verdienen en een immoreel totalitair wereldrijk te stichten. Ik betreur diegenen op universiteiten die zich in dienst moeten stellen van die mythe als deel van het systeem. Zo ging het er 80 jaar geleden eender aan toe. De banaliteit van het kwaad.