Van het gas los?

Zondag 10 december 2017

Een gas(t)bijdrage van Jeroen Hetzler

Waarom moeten we zo nodig van het gas af?

De reden blijkt een banaliteit. Namelijk het in standhouden van het verdienmodel van het Eco Industrieel Complex: windmolen- en zonnepanelenindustrie, gasproducerende bedrijven als Shell en Exxon, de milieubeweging en talloze ‘duurzaamheids’bedrijfjes (wat deze ook moge zijn?). Wat wil men nu precies? Dit is in dit gasverhaal eerst de overstap voor de NL huishoudens van gas naar elektrisch verwarmen. Hier zijn eerder sommetjes over gemaakt. Zie hier en hier.

De achterliggende strategie? Die is simpel. Kernenergie is om psychologische (lees: demonisering) redenen uitgesloten (concurrent van gas), kolencentrales worden eveneens op dezelfde manier gedemoniseerd (ook concurrent van gas), en gas uit Slochteren en Rusland wil men ook verbannen ten gunste van elektriciteit. Door het aandringen op elektrificatie i.p.v. gas voor huishoudens, dat nu plaatsvindt door de politiek en de milieubeweging, zal het benodigd opgesteld elektrisch vermogen verdubbelen.
Dit zou allemaal door windmolens en zonnepanelen geleverd moeten worden, want klimaatdoelen. Het is genoegzaam bekend, al wordt dit door belanghebbenden ontkend dan wel genegeerd, dat dit niet kan omdat deze weersafhankelijke energiebronnen in slecht 5% van de tijd, en dan nog door toeval, aan de momentane vraag voldoen.
Ergo, dit extra opgesteld vermogen zal een navenant 100% achtervang moeten hebben aan extra gascentrales, wil het licht niet uitgaan. Raad eens wie dat gas zou kunnen leveren als Slochterens en Russisch gas taboe is? Verder blijkt dat het Eco Industrieel Complex geen gram CO2 beoogt te besparen (zie het fiasco van de Energiewende). Zo houd je dus het verdienmodel ten eeuwige dage in stand door de mythe van de CAGW-hypothese in stand. De belastingbetaler kun je immers ongelimiteerd afpersen.

Zie ook het artikel in Elsevier.

Het onderstaande lijkt mij een stuk realistischer standpunt dan dat wethouder Lot van Hooijdonk enige jaren geleden innam bij het plan voor elektrisch openbaar vervoer. (Zie hier.)

In Utrecht wordt de CO2-uitstoot voor een derde veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas. “De komende jaren gaat veel veranderen in de manier waarop we onze huizen en kantoren verwarmen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. Ze stelt dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn gebouwen en in de energie-infrastructuur. In Utrecht zijn momenteel ruim 117.000 gasaansluitingen. Als in 2050 alle woonwijken gasloos moeten zijn, moeten gemiddeld ruim 3500 gasaansluitingen per jaar worden afgekoppeld. Wil Utrecht al in 2030 van het gas af zijn, dan moeten 10.000 woningen per jaar van het gas af gaan. Dat doel lijkt praktisch onmogelijk.

Zie verder  hier.

Er is overigens nog veel onduidelijk. Zie Hier.

Er is overigens nog veel onduidelijk over de manier waarop de huizen in Overvecht van het gas af moeten. Dat erkent ook de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk. “We weten nog niet precies hoe het moet, we weten nog niet hoe we het financieel gaan regelen, voor welke technieken we gaan kiezen en hoe we met de mensen op een goeie manier in gesprek komen. Dus we moeten nog heel veel leren.”

Ook de bestaande woningen zullen er aan moeten geloven. Want in 2050 zullen alle huizen van het gas af moeten zijn, omdat Nederland zo de CO2-uitstoot kan verminderen. Die opgave is immens, zegt Joep Weerts van Stedin.

“In het Stedin-verzorgingsgebied gaat het om 2 miljoen huishoudens; in Nederland om 7,6 miljoen huishoudens. Als we dat naar 2050 toe doortrekken, dan betekent dat dat we ongeveer 17 tot 18.000 woningen per maand van het aardgas af zullen moeten gaan halen, als we nú starten. Dat is gigantisch.”

Maar niet onrealistisch, denkt hij. “Ik denk dat het haalbaar is, ik ben daar optimistisch over. We zullen meer moeten gaan samenwerken en ook creativiteit en innovaties moeten gaan toepassen om die aantallen te realiseren. Maar het begint met uitspreken van de ambitie, en dat is ook het mooie van dit regeerakkoord.”

Haalbaar? Op welke gronden zou dit dan moeten zijn? Ik lees hier slechts wensdenkende uitspraken zonder onderbouwing. Het zijn louter beweringen. Kenmerkend overigens voor het gehele Nederlandse klimaatbeleid, wat deze term ook moge inhouden. Intrigerend in dit verband is het gebruik van het woord ‘moeten’. Hoezo moeten huishoudens af van het gas? Ik denk dat dit zo ondertussen een cruciale vraag is geworden. Immers, de stelling dat de mens af moet van fossiele brandstoffen is nergens uit gebleken, integendeel. Dus nogmaals: waarom die dwingelandij? Wij leven in naam in een democratie, maar dit blijkt onder de knoet van het Eco Industrieel Complex verdachte schijn. Het behoeft weinig betoog dat de milieubeweging op de eerst plaats, gesteund door de huidige coalitie, en het zich ‘duurzaam’ noemende bedrijfsleven op de tweede plaats in dit land bepalen wat er dient te gebeuren. Gezien de uitspraak in de Urgenda-zaak voegt ook de rechterlijke macht zich naar deze Onheilige Drie-eenheid die een bedreiging vormt voor de Nederlandse maatschappij.

De conclusie is dat er geen andere reden is om van het gas af te koppelen, ofwel het in standhouden van een lucratief verdienmodel ofwel een vage emotie die iets weg heeft van het redden van deze planeet, maar die niet onderbouwd blijkt. In beide gevallen ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing, waar deze toch cruciaal behoort te zijn.