Windenergie in Apeldoorn?

Dinsdag 20 juni 2017

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er windmolens worden geplaatst in Apeldoorn. Dit staat in het in het ‘Feitenonderzoek windenergie’ dat is gemaakt in opdracht van de raadswerkgroep windmolens. Of er ook windmolens worden geplaatst en zo ja, onder welke voorwaarden, dat is aan de Apeldoornse gemeenteraad. Die houdt in het najaar een maatschappelijk debat hierover. Op 20 juni 2017 presenteerde de Raadswerkgroep Windenergie het ‘Feitenonderzoek windenergie Apeldoorn’.

Het rapport is te vinden op www.apeldoorn.nl/windenergie.

Een onderzoeksconsortium bestaande uit Wing (Wageningen), Greensolver en E&E, heeft het onderzoek in opdracht van de raadswerkgroep gedaan. In het onderzoek is met behulp van modellen onderzocht:

  • of windenergie mogelijk is in Apeldoorn;
  • hoeveel windmolens mogelijk zijn;
  • welk effect beleidskeuzen hebben op het gebied waar windenergie mogelijk is.

Conclusies

Hoofdconclusies van het rapport zijn:

  • windenergie is mogelijk in Apeldoorn. Technisch gezien kan de energieambitie van de gemeente Apeldoorn om in 2030 4% energie uit wind te halen worden gerealiseerd;
  • tussen de 20 en 1.900 hectare binnen de gemeentegrenzen van Apeldoorn lijkt geschikt te zijn voor windenergie. Dit is respectievelijk 0,06% en 5,6% van de oppervlakte van de gemeente;
  • het aantal windmolens dat in Apeldoorn geplaatst zou kunnen worden, is afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente in de komende periode maakt. Er zijn maximaal 65 windmolens mogelijk. Als de gemeente extra kwaliteitseisen stelt, neemt dit aantal af en zijn er 0 tot maximaal 17 windmolens mogelijk;
  • de gemeente heeft een aantal mogelijkheden om eisen te stellen aan bijvoorbeeld locatie, hoogte en afmetingen van eventuele windmolens. Ook kan de gemeente maatregelen nemen om negatieve effecten (bijvoorbeeld geluidsoverlast) te verkleinen.

28 Juni: openbare bijeenkomst over het rapport

Nadat ieder het rapport heeft kunnen lezen, zal op woensdag 28 juni om 19.00 uur in de raadzaal van het Apeldoornse stadhuis een tweede openbare bijeenkomst over de onderzoeksresultaten worden georganiseerd; tijdens deze bijeenkomst kan iedereen die dat wil vragen stellen over het rapport en zijn of haar mening geven over windenergie.

Najaar: raadsdebat en besluitvorming

De informatie die de raadswerkgroep Windenergie heeft verzameld én de input vanuit de Apeldoornse samenleving wordt in het najaar van 2017 besproken tijdens een gemeenteraadsdebat. Daarna kan de gemeente een beleidskader over windenergie maken en kan de raad een besluit nemen over windmolens in Apeldoorn.

Meer informatie over de Raadswerkgroep Windenergie én het rapport vindt u op www.apeldoorn.nl/windenergie

Bron: gemeente Apeldoorn