Hernieuwbare klimaathysterie

Woensdag 3 mei 2017

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Zo zie ik de uitzendingen van de NOS over de Noordpool de afgelopen dagen. Wie die uitzendingen heeft gezien, kan het niet zijn ontgaan dat er een innige samenwerking was tussen het bedrijfsleven en de ontvangers van subsidie en sponsorgelden. Deze laatsten namen het bedrijfsleven op tournee om iets te laten zien waarvan het de vraag is of de CEO’s wel zagen wat feitelijk juist was of wat hun begeleiders hen wilden doen geloven. Het is een subtiel, maar belangrijke nuance. Wisten de bezoekende CEO’s van het natuurlijke proces van krimpend en uitdijend ijs en gletsjers dat plaatsvindt op het ritme van onder andere AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) en ENSO ofwel El Niño? De CEO’s gaan nu naar huis in de veronderstelling dat het allemaal komt door de mens met zijn CO2.

Dit is althans de teneur van de berichtgeving. Het valt allemaal te herleiden tot de volgende punten. Er is:

a) altijd sprake van alarmisme en rampzalige ontwikkeling,
b) deze is uniek in de menselijke geschiedenis,
c) de betreffende ontwikkeling is onomkeerbaar en
d) het is allemaal onze schuld.

Van wetenschap is geen sprake, want die punten berusten op stemmingmakerij (punt a), feitelijke onjuistheid bij punt b en c om dezelfde reden incorrect of tenminste speculatief) Uniek bijvoorbeeld:

Na 1979, het jaar waarin de satellietobservaties begonnen, zien we een scherpe stijging van de temperatuur. Niet opvallend afwijkend van het verleden.

De ijssmelt na 1979 ziet er zo uit:

De verwachting van mw. Bernice Noteboom is dat in 2017 de Noord en Zuidpool ijsvrij zullen zijn i.c. oppervlak = 0. Het is niet duidelijk waar zij zich op baseert. Zij is een gesponsorde journaliste met een eigen visie op de klimaatontwikkeling die doet denken aan mevrouw Minnesma of de bloemiste Anneke Bleeker. Allen hebben niet de kennis die vereist is voor de onderbouwing van hun vaak gechargeerde uitspraken. De ware achtergrond is denk ik dan ook tamelijk materialistisch: follow the money naar mevrouw Noteboom, Peter Kuipers Munneke en het Eco Industrieel Complex voor welke laatste een subsidiepot van om te beginnen € 200 miljard klaar staat waarvoor de huishoudens moeten opdraaien.
Dit is vele, vele malen de deltawerken, maar in dit geval zonder wetenschappelijke onderbouwing of althans het vereiste niveau van dit ‘bewijs’ dat een warm verdediger van de AGW-hypothese meende te moeten aandragen als het ultieme bewijs na de failliete hockeystickgrafiek: Zie hier. Het lijkt op de financiering van het hof van de Zonnekoning. Leven wij in een Verlichte democratie? Ik dacht van niet. Eerlijk gezegd schrok ik van de uitspraken van een dezer CEO’s over het poolijs dat er binnenkort niet meer zou zijn. Lees wat hij zegt:

Tijdens de werkexpeditie maakt de groep onder leiding van Bernice Nooteboom een tocht van 88° tot 90° NB van 220 km. Een reis die binnenkort niet meer te maken zal zijn door het smeltende Arctic zee-ijs. De deelnemers zullen de effecten van klimaatverandering met eigen ogen zien en ervaren.

Waar haalt hij die wijsheid vandaan? In combinatie met de eerdere link (en andere overigens ook), is dit een boude uitspraak. Toevoeging aan de waslijst van niet uitgekomen profetieën naar ik kan verzekeren.

Aan boord van de Plancius tijdens mijn reis in 2014 rond Spitsbergen werd men ook al volgepropt met angstaanjagende propaganda gebaseerd op de welbekende hockeystickgrafiek. Kritische vragen hierover werden niet gewaardeerd. De guillotine brandde als het ware in de achterzak van de klimaatgelovigen. Interessant is wat onderzoekers van een dergelijke discussie vinden:

Top NASA Climate Modeler Admits Predictions are ‘Mathematically Impossible’. Zie hier. Met als derde conclusive:

Scientific consensus = all published research shows global warming.

Climate model/proxy research that does not show global warming will not get published or funded because of:

  • Non-publication of negative results (no global warming found)
  • Fearful self-censorship
  • Conflict of interest (a need to get results, regardless of validity, that further careers)
  • Corrupt fanatical unqualified “working” scientists
  • Censorship by established scientists in a fundamentally-flawed peer review process (peers are all-too-human competitors)
  • Corruption of climate science overall

Dit lijkt mij geen onzin.