Windmolens hebben zware tegenwind

Woensdag 22 maart 2017

Exploitanten/eigenaren van windparken klagen steen en been. Beleggers zijn nog net niet in paniek maar de opbrengst van windmolens is voor het tweede jaar sterk achter bij de ramingen die de exploitanten uit hun duim hebben gezogen.

In de regio Nijmegen klaagt directeur de Ridder steen en been dat zijn windmolens niet doen waar ze voor ontworpen zijn. Maar hij heeft de oplossing kant en klaar: het is El Niño stupid.
Beleggers wordt wijs gemaakt dat het na vier dagen wat wind allemaal wel goed komt, maar ze twijfelen.
En terecht want vooraf was berekend dat dit groepje van 4 windmolens in “windpark’ Nijmegen-Betuwe stroom zou leveren voor ongeveer 7000 huishoudens, maar tot nu toe leverden ze maar stroom voor 1000 huishoudens.
De Ridder: “Maar als het waait doen ze het prima.”

De Ridder is nog net niet in paniek, hij blijft optimistisch over de opbrengstresultaten in de toekomst. Hij benadrukt dat het lastig is het weer voor de lange termijn te voorspellen. Dat geldt dus ook voor de wind, zegt de Ridder.

Het probleem is nationaal

2016 was een dramatisch jaar voor eigenaren van windmolens. Diverse windmolenparken melden teleurstellende opbrengsten. De exploitanten hebben last van het simpele feit dat het te weinig waait. Ook in het eerste kwartaal van 2017 is het kommer en kwel.
Het zijn niet alleen de windmolens bij Nijmegen, vrijwel alle windmolens op land hebben met forse tegenwind te maken.
In Gelderland en Overijssel zijn het ook zware tijden voor windondernemers zegt de Windunie.
De directeur van de Windunie, de heer Pothumus, zegt: “Dit doet pijn als je een windmolen hebt, zeker omdat de stroomprijs laag ligt. Dat kan leiden tot financiële problemen”.

Voor Yard Energy Group, met windmolens in onder meer Gelderland en Overijssel, was 2016 het aller slechtste windjaar sinds ze begonnen met meten.
De heer Horstra van Yard maakt het helemaal bont, hij zegt dat ze meerdere jaren gemeten hebben wat de windsnelheid zou moeten zijn. Hij noemt 2016 een dramatisch windjaar. Maar hij weet de oorzaak: Klimaatverandering.
Deze meneer maakt het helemaal bont dus. Van gekkigheid weet de windhandel niet meer hoe ze beleggers in wind zoet moeten houden.

De invloed van wind op het klimaat

De Groene Rekenkamer heeft drie jaar geleden een artikel geschreven, De invloed van windmolens op ons klimaat.

In het artikel leggen we uit hoe windmolenparken het klimaat kunnen beïnvloeden. Beleggers in windmolenparken moet dit artikel maar snel lezen alvorens ze hun geld met de wind weg laten waaien.

Turbulentie achter Veluwe massief zorgt voor windschaduw bij windmolens

De Groene Rekenkamer heeft ook geschreven dat windmolens tot op meer dan 20 kilometer achter het Veluwe massief te weinig wind vangen. Deze molens staan als het ware in de windschaduw van het Veluwe massief en zullen minder energie leveren.

Natuurlijk wordt deze mening niet gedeeld door de windhandel, uit hun mond zul je om bepaalde redenen geen negatieve klank over windmolens horen, maar de tijd werkt nu in ons voordeel, nu blijkt dat alle windmolenparken achter het Veluwe massief een sterk lagere opbrengst vertonen.

Beleggers die graag voor de gek gehouden willen worden door een paar blauwe ogen, geloven de smoezen Klimaatverandering en El Niño misschien nog.

Het is niet eens uitgesloten dat er in de nabije toekomst onder beleggers en exploitanten/eigenaars een lichte paniek uitbreekt, gezien de woorden van de directeur van de Windunie: “Deze situatie kan leiden tot financiële problemen.”
De Groene Rekenkamer zegt: “Faillissementen in de nabije toekomst zijn niet uitgesloten.”