Uit de kast

Woensdag 11 januari 2017

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Dit is een bekende uitdrukking voor een groep medemensen die valt onder de afkorting LHBT. Hier heeft zich ongemerkt al enige tijd een groep aan toegevoegd, namelijk zij die zich sceptici noemen van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). Hiermee bedoel ik wetenschappers, deels ook degenen die nog actief zijn en afhankelijk van onderzoeksgelden. Vooral voor de laatsten vergt het moed om ‘uit de AGW-kast’ te komen. We kunnen constateren dat tolerantie/acceptatie nog steeds een schaars goed is ongeacht het terrein waarover deze zich uitstrekt. Wel is het zo dat deze laatsten zich uitspreken tegen het heersend klimaatalarmistische paradigma, omdat dit op wetenschappelijke gronden aanvechtbaar, zo niet verworpen, is en slechts sociaal democratische politieke doelen beoogt. Laat ik er verder geen lappen tekst aan wijden, maar de rest aan u overlaten: (met dank aan David Dirkse die mij dit toestuurde) Een paar krenten die op deze site al tijden de revue passeren:

Atmospheric Scientist Dr. Joanne Simpson, the first woman in the world to receive a PhD in meteorology, and formerly of NASA, who has authored more than 190 studies and has been called “among the most preeminent scientists of the last 100 years.”
Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.”

U.S Government Atmospheric Scientist Stanley B. Goldenberg of the Hurricane Research Division of NOAA.
“Even doubling or tripling the amount of carbon dioxide will virtually have little impact, as water vapour and water condensed on particles as clouds dominate the worldwide scene and always will.”

Geophysicist Dr. Phil Chapman, an astronautical engineer and former NASA astronaut, served as staff physicist at MIT (Massachusetts Institute of Technology)
“Creating an ideology pegged to carbon dioxide is a dangerous nonsense…The present alarm on climate change is an instrument of social control, a pretext for major businesses and political battle. It became an ideology, which is concerning.”

Climatologist Dr. Richard Keen of the Department of Atmospheric and Oceanic Sciences at the University of Colorado.
“I have yet to see credible proof of carbon dioxide driving climate change, yet alone man-made CO2 driving it. The atmospheric hot-spot is missing and the ice core data refute this. When will we collectively awake from this deceptive delusion?”

Precies: weerleggen, maar probeer dit een protagonistische gelovige maar eens aan het verstand te peuteren. Het klinkt per saldo allemaal geruststellend, iets wat ook geen verrassing moge zijn, omdat deze klimaat-hoax het zoveelste is in de menselijk geschiedenis met ook dit keer een eigen verborgen agenda, nu een sociaal democratische planeconomie. Het is niet ondenkbaar dat wij aan de vooravond staan van de broodnodige paradigmaverschuiving, de terugkeer naar het gezonde verstand en het einde van destructieve sociaal democratische regelzucht. Science is settled? Nonsens: ook een hoax.