Een voorspoedig en gezond 2017 gewenst

Zondag 1 januari 2017

2017Het bestuur, de Raad van Advies en onze kantoormedewerkster van de Groene Rekenkamer wensen alle donateurs van de Groene Rekenkamer, alle abonnee’s op onze nieuwsbrief en overige belangstellenden een voorspoedig en vooral gezond 2017 toe.