Basisbeginselen van Klimaatwetenschap

Maandag 26 december 2016

Vertaling van het boekje Jeroen Hetzler, Groene Rekenkamer

Het nummer van 2 februari 2016 van Science bevatte een artikel met de titel: ‘klimaatverwarring bij Amerikaanse leerkrachten’. De auteurs betreuren het dat slechts 60% van de 1500 leerkrachten in de steekproef het sterk eens zijn met de AGW-hypothese en dat de leerkrachten deze ook werkelijk aan hun studenten onderwezen. http://science.sciencemag.org/content/351/6274/664.full

Velen, daarentegen, vinden die 60% te hoog en gebaseerd op onjuiste wetenschappelijk informatie.

Dit boekje is derhalve bedoeld als handreiking om o.a. leerkrachten en leerlingen van het voortgezet onderwijs een beter begrip bij te brengen van de klimaatwetenschap. Het legt op eenvoudige wijze de basisbeginselen uit.

Het behandelt kwantitatieve onderwerpen zoals elektromagnetische straling en de structuur van de atmosfeer, waaronder het broeikaseffect. Daarnaast schenkt het aandacht aan de invloed van de zon en (onderzees) vulkanisme, die waarschijnlijk de belangrijkste invloeden op het klimaat uitoefenen.

Natuurlijke invloeden bijvoorbeeld oscillerende oceanische weerssystemen, zijn onvoldoende begrepen. Sterkte en tijdstip van optreden zijn niet voldoende bekend en kunnen dus moeilijk worden voorspeld. Bovendien treedt er van geval tot geval aanzienlijke variatie op. Dat maakt modelstudies onzeker. Alleen observatie achteraf kan zekerheid bieden.

Na opsomming van natuurlijke en menselijke invloeden, worden in het kort de zes van de thans meest actuele wetenschappelijke geschilpunten over de oorzaken van de klimaatverandering samengevat. Zouden deze oorzaken bekend zijn of tenminste kunnen worden geschat, dan is er weinig ruimte voor verschil van mening over wat er gedaan kan worden aan het toekomstige klimaat. Maar dat is helaas niet het geval. Daarenboven dient te worden bedacht dat het grootste gevaar niet schuilt in opwarming van de atmosfeer maar in afkoeling en de schadelijke gevolgen daarvan voor de voedselvoorziening.

In het nawoord geef ik mijn persoonlijke visie op de problematiek, die niet als alleen- zaligmakend dient te worden beschouwd. Wel wil ik de bekende econoom John Maynard Keynes parafraseren: ‘Wanneer de feiten veranderen, zal ik mijn inzichten veranderen. Wat doet u, meneer?’

Om misverstand te voorkomen, dit boekje is niet bedoeld als een leerboek over klimaatwetenschap, fysica, weerkunde, geologie, statistiek of andere disciplines, en evenmin over politiek.

Download hier het boekje Basisbeginselen van Klimaatwetenschap

Over de auteur

  1. Fred Singer is emeritus hoogleraar van de University of Virginia en oprichterdirecteur van het ‘Science & Environmental Policy Project’ (SEPP). In 2014 trok hij zich na 25 jaar als voorzitter terug uit het SEPP. Zijn specialismen zijn atmosferische en ruimtefysica. Als expert op het gebied van ‘remote sensing’ en satellieten, trad hij op als oprichterdirecteur van de ‘US Weather Satellite Service’ en, meer recent, als vice–voorzitter van de ‘US National Advisory Committee on Oceans & Atmosphere’. Hij is een gekozen ‘Fellow’ van diverse wetenschappelijke verenigingen en ‘Senior Fellow’ van het ‘Heartland Institute’ en het ‘Independent Institute’. Hij was medeauteur van de NY Times best seller ‘Unstoppable Climate Warming: Every 1500 year’. In 2007 richtte hij op, en was hij voorzitter van, het NIPCC (‘Nongovernmental International Panel on Climate Change’), dat diverse wetenschappelijk rapporten heeft uitgegeven (zie: NIPCCreport.org).

Voor recente publicaties zie: http://www.americanthinker.com/s_fred_singer/ en Google Scholar.