Verplaats windpark Fryslan naar de Noordzee

Dinsdag 20 december 2016

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Vorige week maakte minister Kamp trots bekend dat het offshore windpark Borssele (700 MW) aanbesteed was voor € 5,45 cent per kWh. Een consortium – waaronder de koninklijke Shell – was de winnaar. Binnen een half jaar is offshore windenergie blijkbaar 50% goedkoper geworden. Dat is uiteraard goed nieuws voor de Nederlandse belasting betaler.

Bij die 5,45 cent zijn rustig een paar kritische kanttekeningen te plaatsen. Zo wordt de netaansluiting (grofweg 30% van de totale investering) middels de firma TenneT direct door gezinnen betaald – via de energie rekening. Tegelijkertijd kost deze offshore windstroom dan nog steeds grofweg het dubbele van de marktwaarde. Strikt genomen is windstroom daarmee dan ook niets anders dan gesubsidieerd afval.

Neemt niet weg, dat grootschalige offshore windparken blijkbaar goedkoper stroom leveren dan wind op land. Dat is nog duurder. Daarbij rijst dan ook direct de vraag, waarom de provincie Fryslan überhaupt nog een kleinschalig windparkje (circa 320 MegaWatt) in het IJsselmeer zou ambiëren? Laat staan daar €127 miljoen van uw en mijn belastinggeld aan zou willen spenderen – €500,- per Fries huishouden.

De energie agenda die minister Kamp heeft gepresenteerd, zet vol in op wind op zee. Wind op land – en het IJsselmeer behoort daartoe – is inmiddels blijkbaar van ondergeschikt belang. Ook natuurclubs vinden windparken in een Natura 2000 gebied een slecht idee, ze gaan naar de Raad van State.

De provincie Groningen wil voor haar ‘wind verplichting’ nu ook uitwijken naar de Noordzee http://bit.ly/2ibbXQS. Nota bene de SP & PvdA in de Tweede Kamer dienden een (aangenomen) motie in om met voorgenomen windpark Veenkoloniën te kappen. Wat met name voor de PvdA weer eens het volgende draai moment betekent.

motiesmalingvosEr zijn overigens geen historische voorbeelden van een geslaagde transitie waarbij het leven daarna duurder werd. We zijn van paard en wagen afgestapt omdat een verbrandingsmotor efficiënter en daarmee goedkoper is. Niet omdat er een tekort aan paarden dreigde.

Er zijn ook argumenten aan te voeren om helemaal niet aan wind- of zonnestroom te willen beginnen. De ingezette energietransitie is feitelijk dan ook nu al mislukt. U hoeft alleen maar naar Denemarken, Duitsland, Canada of Zuid Australië te kijken. De energie tarieven zijn daar geëxplodeerd en het elektriciteitsnetwerk geïmplodeerd. In Duitsland worden jaarlijks 350.000 mensen afgesloten – ze kunnen de rekening niet meer betalen. In Engeland zijn o.a. daarom vorige winter 40.000 mensen dood gevroren. Gewoon in hun eigen huis!

Wanneer windstroom van Den Haag dan toch moet, dan ver weg, op de Noordzee. Blijkbaar beduidend goedkoper dan in het IJsselmeer. Tegelijkertijd kan ieder Fries gezin dan een belasting teruggave verwachten van € 500. Het zou Gedeputeerde Staten dan ook sieren om het coalitie akkoord op dit punt aan te passen. Noem het voortschrijdend inzicht.

Dit artikel verscheen ook op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1875