Tijd voor krokodillentranen

Dinsdag 15 november 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Niet falsificatie doet paradigma’s verschuiven, maar de autoriteit van de zittende macht.
Zolang die haar misvatting niet inziet, zullen sceptici niet slagen in het omverwerpen van de bestaande hypotheses door falsificatie.
Popper’s principe dat elke theorie bij één falsificatie ongeldig is klopt in principe, maar geldt niet in de praktijk zo lang een paradigma een ideologische status heeft, fictie als feit wordt beleden (en dit als beleid door de rechter wordt opgelegd).

Kruger en Dunning

Zo lang zullen feiten geen indruk maken en er niets toe doen. Het vergt een radicale politieke omslag op basis van het inzicht dat die feiten er wel toe doen en de moed dit inzicht met redenen omkleed uit te dragen. Die politieke omslag kan doorgaans alleen 1 persoon teweeg brengen. Dit is thans het geval in de gedaante van de aantredende 45e president Trump die wel oog heeft voor die feiten en niet gehinderd is door de cognitieve dissonantie of rare complottheorieën waar o.a. sociaal-democratische politici en lieden als Jan Paul van Soest aan lijden.

Het is tekenend voor deze verdwazing hoe medewerkers van het EPA reageren. Het zegt veel over het fanatisme, de bedenkelijke zelfgenoegzaamheid en de arrogantie van zelf aangemeten morele superioriteit zoals bij Greenpeace, WNF, Milieudefensie en Urgenda het geval is.
Dit is de prijs die je onvermijdelijk betaalt voor kritiekloze zelfgenoegzaamheid, blind geloof in een ideologie, omarming van een hoax en gebrek aan oog voor wetenschappelijke bevindingen.

Het is het klassieke beeld van dezelfde arrogante paragnostische lieden als Uri Geller, Jomanda en Ogilvie die voor schut gaan, maar door een slimme immuunstrategie steeds weer de dans ontspringen. Het IPCC doet niet anders door de periodieke verbreding van het betrouwbaarheidsinterval hetgeen zich in niets onderscheidt van de klassieke tactieken van paragnosten, handlezers, chakralezers en god weet wat nog meer aan charlatans om het ‘bewijs’ te leveren. De AGW-hypothese hoort in dit rijtje thuis. Postmoderne onzin dus.

Vanzelfsprekend zal Trump de bijl slaan aan de voet van ook de andere hoax die energietransitie heet. De voorstanders, waaronder Rotmans, waren zo dom geweest energiebeleid te koppelen aan de AGW-hypothese waarvan wij met dank aan het IPCC met 95% zekerheid weten dat dit onzin is.
De Rotmans-transitie is geen voorraadtransitie, maar een weersafhankelijke transitie. Dit is zo absurd, dat je als weldenkend mens deze onzin niet wil geloven. Toch is er zelfs een leerstoel aan gewijd.
Maar in dit door sociaal-democraten beheerste land kun je het zo gek niet bedenken of het komt voor. Voor de toekomst is het natuurlijk krokodillentranen huilen.
Dit krijg je als ook je agenda is om onze maatschappij kapot te maken.

Kantelpunten? Reken maar! Bij het EPA weet men er nu alles van:
U.S. EPA employees were in tears. Worried Energy Department staffers were offered counseling. Some federal employees were so depressed, they took time off. Others might retire early. And some employees are in downright panic mode in the aftermath of Donald Trump’s victory. “People are upset. Some people took the day off because they were depressed,” said John O’Grady, president of American Federation of Government Employees Council 238, a union that represents thousands of EPA employees. After Election Day, “people were crying,” added O’Grady, who works in EPA’s Region 5 office in Chicago. “They were recommending that people take sick leave and go home.”

Dit is het gevolg van de arrogantie van lieden die zich moreel verheven voelen en als minzame redders van de aarde de burger menen te moeten koeioneren met onbegrijpelijke regelgeving en geld afpersen omwille van onzinnige standpunten. Laten we daarom de volgende twee zaken tonen.
Eerst de ‘steekhoudendheid’ van het EPA-standpunt. Zie hier. Het is niet moeilijk vast te stellen dat de EPA-dame evenveel onzin zit uit te kramen als onze sociaal-democraten van D66, Jan Vos van de PvdA, Klaver en van Tongeren van GroenLinks. En om de wanhopigen meteen maar uit de droom te helpen over de toekomst is hier de brief van de Senate (ook aan de EPA gericht).

Ik wens de heren en dames sociaal-democraten veel sterkte bij hun verblijf in de sprookjeswereld van het heersende paradigma. Hoe verdwaasd moet je immers zijn om te blijven volhouden dat de honderden windmolens die de sociaal-democratische hypocrisie ten aanzien van het Kustpact benadrukken, in staat zijn om Nederland onafhankelijk te maken van Russisch gas.
Hier geldt slechts het predicaat van aan misdadige onachtzaamheid grenzende volksverlakkerij. Dit is geheel losgezongen van de realiteit, maar toont de wereldvreemde arrogantie van de sociaal-democratische, partijen als D66, PvdA en GroenLinks.
Er is evenwel geen reden om sociaal-democraten nog langer te geloven omdat zij er alleen op uit zijn onze maatschappij, onze welvaart en onze culturele waarden af te breken. Als er één partij het recht op het predicaat liberaal niet verdient, is het wel D66, de meest hypocriete partij die zich volledig laat leiden door het opportunisme van het heersende paradigma.
Deze partij roept al 20 jaar dat windmolens concurrerend zijn, hetgeen een aperte leugen is.

Uitgerekend uit de mond van Pechtold vernamen we de moraliserende woorden na de verkiezing van Trump dat wij toch op een hoger plan staan. Lees het geweten van Nederland. Misschien is het een idee om af te stappen van de troon van morele paternalistische verhevenheid die zo kenmerkend is voor sociaal-democraten en cultuur-marxisten, en eens te luisteren naar het volk. La France 1789? Trump 2016, en PVV 2017.

Ik noem maar iets. Net als klimaat kent ook de geschiedenis fluctuaties die als een natuurlijke factor werken. Het is heel wel denkbaar dat er een eind komt aan de hypocriete klimaatdictatuur van het sociaal-democratische establishment en zijn belangen in het Eco Industrieel Complex.

Wat een verlossing zou dit zijn!