U woont in een flat in Utrecht

Woensdag 5 oktober 2016

U woont in Utrecht of willekeurig welke gemeente en u heeft vernomen dat de Vereniging van Eigenaren het plan heeft opgevat om aan de zuidoost kant van de flat op alle 17 verdiepingen ieder 10 zonnepanelen onder een hoek van 75 ° te bevestigen.

De VvE laat onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke deskundige die voor een groot deel tevreden wordt gesteld door een genereuze subsidie die door de gemeente Utrecht ter beschikking wordt gesteld.
De VvE vraagt teven SDE+ subsidie aan voor dit bijzondere plan dat uniek is in Nederland.

De onafhankelijke deskundige stelt vast dat het plan technisch en economisch uitvoerbaar is.
Dus worden de bewoners in kennis gesteld van de plannen.
Na een korte voorlichtingsbijeenkomst in september wordt u enthousiast. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. Na het bestuderen van de informatie die de bewoners hebben gekregen komt u tot de conclusie dat er belangrijke informatie mist.

Op maandag 4 oktober 2016 is de ALV en mag er gestemd worden over de plannen van de VvE.

U roept één week voor de ALV de hulp in van de Groene Rekenkamer en vraagt de onafhankelijke stichting eens na te gaan of alles wel klopt.

De Groene Rekenkamer vergelijkt stapels documenten van de VvE en de onafhankelijke deskundige en komt op de dag van de ALV tot de conclusie dat de onafhankelijke deskundige niet zo onafhankelijk en deskundig is als de VvE aan de bewoners heeft meegedeeld. Er mist belangrijke informatie. De bewoners weten nog van niets maar worden wel geacht voor of tegen het hele plan te stemmen.

Op de avond dat de ALV plaatsvindt verdedigt de VvE met verve nog eens de plannen. Het voorstel lijkt een gelopen race en nog vol enthousiasme geeft de voorzitter het woord aan de bewoner die het onderzoek door de Groene Rekenkamer heeft uit laten voeren.
Als de bewoner het woord neemt en zijn betoog begint is de zaal met de vele aanwezigen doodstil.

Wat horen ze nu? Technische informatie die bij hen helemaal niet bekend is, maar waar ze wel over een paar minuten over moeten stemmen.
Het bestuur is nog niet in paniek maar één van de bestuursleden gaat uiterst snel op zijn laptop zoeken naar de door de bewoner aangedragen technische informatie. Op een vraag uit de zaal of het bestuur van de VvE bekend is met het onderwerp moet het bestuur toegeven dat men er nog niet uit is en dat het onderwerp nog bestudeerd moet worden.

Hoe kan de zaal nu stemmen over iets belangrijks met zeer grote financiële consequenties? Wat een andere bewoner de opmerking ontlokt “ik durf met zulke financiële informatie niet eens bij mijn baas aan te komen.”

De bewoner komt met een tweede vraag en weer is de zaal doodstil. Weer horen ze informatie die hen niet door de VvE is meegedeeld en alweer komen er opmerkingen uit de zaal over de zeer grote financiële consequenties die dit voor de bewoners kan hebben.

Hoe een onafhankelijke deskundige dit zomaar vergeet of niet noemt, ontgaat iedereen. Deze man heeft tienduizenden euro’s subsidie van de gemeente Utrecht gehad (via de VvE) voor zijn onderzoek dat in feite prutswerk is.
Het bestuurslid met de laptop heeft het inmiddels weer druk met het noteren van de vragen en opmerkingen en weer moet het bestuur erkennen dat wat de bewoner ter tafel brengt, niet aan gedacht is en dat dit nog onderzocht moet worden intern besproken moet worden.

Al twee punten die zeer hoge financiële gevolgen voor de VvE en alle bewoners, die verplicht lid zijn van de VvE, kan hebben. Dan praten we over een lastenverzwaring van enkele honderden euro’s per maand. Af te rekenen via de VvE.

De bewoner krijgt tijd van het bestuur om zijn derde grief op tafel te leggen. Bij wat hij nu noemt vallen de monden van veel bewoners open. Dit heeft niet alleen grote (financiële) consequenties voor hen alleen, de halve woonwijk ten zuiden van de flat zal er last van ondervinden.

De stemming zal niemand meer verrassen. Na een aanvankelijk gelopen race in de ogen van het bestuur, bedoeld wordt een klinkende overwinning met zeker driekwart van alle aanwezigen, is het tij gekeerd.

Na het tellen van de stemmen bleek dat 48% van de aanwezigen voor was en 52% tegen, zodat het project geen doorgang vindt.

Op 17 december 2016 vervalt de toegezegde SDE+ subsidie en besparen alle bewoners bij elkaar € 100.000 die niet aan 17 balkons wordt opgehangen.

Herkent u zich als bewoner, niet alleen in een flat maar in alle woningen, in een identieke situatie waarbij een Vereniging van Eigenaren niet weet waar ze mee bezig zijn en uit onkunde of gebrek aan interesse u allerlei waardeloze informatie op de mouw probeert te spelden na zorgvuldig zogenaamde onafhankelijke deskundigen te hebben geraadpleegd?

Neem dan contact op met de Groene Rekenkamer en samen met u proberen wij een oplossing te zoeken die in uw voordeel is en niet in het voordeel van een Vereniging  van Eigenaren en zogenaamde onafhankelijke deskundigen is die slechts onderzoek doen in hun eigen belang, onder het motto de slager keurt zijn eigen vlees.