Breng ‘goede doelen clubs’ onder de wet ‘Normering Top Inkomens’

Zaterdag 17 september 2016

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

We hebben in Nederland het zogenaamde energieakkoord. Iedereen en van alles heeft aan tafel gezeten om te komen tot een polder plan om Nederland te verduurzamen. Werkgevers & werknemers (vakbonden) zaten aan tafel, evenzeer als de milieu clubs zoals Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & milieu en ga zo maar door. Ongetwijfeld was ook de lokale speeltuin vereniging uit Juine vertegenwoordigd.

Een slordige 50 maatschappelijke vertegenwoordigers zijn na oeverloos overleg tot de conclusie gekomen dat er wat moest gebeuren. De belangrijkste conclusie was daarbij dat een ander de rekening moest betalen – lees, de belasting betaler. Het is logischerwijze niet bijzonder spannend om het met elkander eens te worden, wanneer een ander ‘gratis geld’ van boven naar beneden rond strooit. Bij aanvang een slordige € 18 miljard, maar inmiddels oplopend tot meer dan € 100 miljard.

U en ik gaan daar niet eens zoveel van merken, onze kinderen en kleinkinderen daarentegen wel. Een slordige € 100,- per maand vanaf 2023. Dat is niet morgen, niet over een eeuw, maar over acht jaar. Dat klinkt ver, maar is het niet.

Dat energieakkoord is nooit ter stemming aangeboden aan de Tweede Kamer – me dunkt de stem van het volk. De rekening van dat akkoord evenmin, een ordentelijke kosten/baten analyse is er nimmer geweest. De dekking – de ‘Opslag Duurzame Energie’ wordt binnen geharkt via de energie rekening en heeft daarmee geen invloed op de staatsschuld. Minister Dijsselbloem (Financiën) ligt er geen nacht wakker van, wat minister Kamp dan ook spendeert aan duurzame dromen. Ik wel en dat zou een ieder moeten doen.

Het zijn immers geen belasting opbrengsten, maar een verhoging van de energie rekening. Vergelijk het met Statiegeld of de Motor Rijtuigen Belasting. De MRB was ooit een doelbelasting om de (snel)wegen in Nederland aan te leggen. Inmiddels levert die MRB een slordige €14 miljard per jaar op, waarvan slechts de helft besteed wordt aan asfalt. Snelwegen leveren ook verkeersslachtoffers op, dus de MRB valt toe aan ’s Rijks algemene middelen (Ecorys 2013 Auto belastingen).

Hondenbelasting, parkeerbelasting, afvalstoffen heffing, riool belasting etc. – hetzelfde verhaal. Om de hoogte daarvan te verantwoorden, worden er gewoon additionele kosten aan toe gerekend. Het tarief is slechts een afgeleide van de gewenste opbrengst. Werd voorheen het blaadjes vegende gezelschap betaald uit de ‘algemene middelen’, inmiddels behoort dat gezelschap tot de ‘beschermers van het riool’. Het wegvegen van blaadjes nabij dat riool zijn opeens ‘riool kosten’. De riool belasting gaat omhoog, de OZB nooit omlaag.

Nog een voorbeeld: De mening van onze weerman Gerrit Hiemstra – meer extreme regen – wordt door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeentes) met beide handen aangegrepen om diezelfde riool belasting verder te verhogen. Overigens is er alleen in Nederland sprake van ‘meer extreme regen’. In België, Duitsland of Engeland hebben ze er volgens de meteorologen ter plekke géén last van. Ik bedoel maar.

Zodra een doelbelasting niet meer nodig is omdat het doel bereikt is, vallen de opbrengsten in de algemene belasting kas. De doel belasting wordt niet afgeschaft, maar het doel wordt breder getrokken. De huidige energiebelasting is daarvan een sprekend voorbeeld. De belasting ‘opslag duurzame energie’ zal eenzelfde lot ondergaan. Het is – of wordt – een ongelimiteerde belastingkraan. De wereld wordt daar niet beter van, het inkomen van de Greenpeace bestuurders et al, daarentegen wel. ‘Het klimaat’ is gewoon een business model van de groene gelovigen voor rekening van de belasting betaler.

Overal waar onze overheid – de belasting betaler – financiert dan wel faciliteert, dient men te voldoen aan de wet ‘normering top inkomens’ (WNT). Uitgezonderd zijn de zogenaamde ‘Goede doelen’ organisaties. Terwijl die organisaties wel tegelijkertijd de zogenaamde ANBI status genieten. Zo krijgen nota bene de groene goede doelen zelf 50% korting op die energiebelasting! (Belasting voordelen ANBI).  Uw fiscaal aftrekbare donatie wordt gebruikt – misbruikt, zo u wilt – om salaris & pensioen van het ‘goede doel’ bestuur te zekeren.

Met name Greenpeace (maar ook Milieudefensie et al) zijn daar bijzonder sterk in. De directie mocht met vervroegd pensioen op uw kosten. De AOW leeftijd gaat overal omhoog, maar alleen voor anderen. Het goede doel pluche vreet nou eenmaal energie tijdens de werkzame carrière. Het is de hoogste tijd om de wereld te redden … zolang een ander het vooral maar betaald. Die ander is de spaarzame Greenpeace donateur en deelnemer aan de Postcode loterij (jawel, die heeft ook al een ANBI status).

Ik pleit er dan ook voor om ook ANBI organisaties te laten vallen onder de WNT (wet ‘normering top inkomens’) en dan bijvoorbeeld voor de helft. We herinneren ons allemaal nog de beloning van de ‘Rode Kruis’ directeur. De rechter volgend, kan zo’n ANBI status trouwens ook met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Ik zeg: doen, te beginnen met Greenpeace. Op diverse plaatsen in de wereld wordt Greenpeace aangeklaagd, zijnde een criminele organisatie (Greenpeace aangeklaagd). Een redenatie die ik goed kan volgen en die juridisch (wellicht) stand houdt.

Wie zonder die ANBI status de eigen broek wil en kan ophouden, zijn helden. Voor wie dat niet kan, gelden dezelfde spelregels als voor een ander – ‘de wet top normering inkomens’. Waarom ANBI instellingen daarop zijn uitgezonderd is mij een volkomen raadsel.

Dit artikel verscheen ook op http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1811