Onbeperkt klimaatneutrale stroom
Veilig , betrouwbaar en betaalbaar

auteur Arie C. de Goederen

Band 1: Hoofdtekst, 288 pagina’s A4, hardcover
Band 2: Figuurbladen en Bijlagen, 160 pagina’s A4, hardcover

met een Voorwoord van prof.dr.ir. Frans W. Sluijter

uitgave BetaText, Bergen NH, in samenwerking met De Groene Rekenkamer, Apeldoorn.
Sinds november 2013 verkoopt de Groene Rekenkamer het boek Onbeperkt Klimaatneutrale Stroom, geschreven door Arie C. de Goederen.
Het boek bestaat eigenlijk uit 2 dikke delen, bestaande uit de hoofdtekst, deel 1 en deel 2 met figuurbladen en bijlagen.

Helaas is na het overlijden van de uitgever vorig jaar, een einde gekomen aan de productie van een  uniek boekwerk. Er verschijnt helaas geen nieuwe druk meer.

De Groene Rekenkamer heeft echter beslag weten te leggen op de laatste serie boeken. Na de verkoop van deze serie, waarvan de oplage beperkt is, stopt de verkoop onherroepelijk.

De Groene Rekenkamer stelt de laatste serie boeken tegen een iets gereduceerde prijs beschikbaar, zolang de voorraad nog strekt.

Wilt u nog profiteren van de boeken, dan is hier uw kans om nog in aanmerking te komen van een uniek boek. Nadat de laatste boeken zijn verkocht, is het niet meer leverbaar en is het een collectors item geworden.

Bestellen

U kunt uw bestelling hier plaatsen, maar houd er rekening mee, op is definitief op. Er worden geen nieuwe edities meer gedrukt. We zullen in de webshop vermelden als de laatste paar boeken leverbaar.

Onbeperkt klimaatneutrale stroomVoorwoord

Al op het omslag wordt de lezer gewaarschuwd: Dit is een analytische studie over een breed thema met veel technische aspecten dat bovendien onderwerp is van ideologische en politieke strijd. Doorgronden hoe het allemaal precies zit, gaat niet zonder wat algebra en veel cijfers, tabellen en grafieken. Naast algemene natuurkundige en technische kennis vraagt dit boek van de geïnteresseerde lezer dus ook wat inspanning en uithoudingsvermogen.

“De beloning voor de inspanning is dan groot. De lezer krijgt een goudmijn ter beschikking om zelf zich een oordeel te vormen over alles wat over onze toekomstige elektriciteitsvoorziening wordt beweerd. Met het materiaal van De Goederen is hij in staat kwalitatieve beweringen te vertalen naar kwantitatieve, zodat hij als een mondige burger aan de discussie kan meedoen.” Aldus prof. Sluijter in het Voorwoord.

“De grote waarde van deze publicatie ligt in de samenhangende behandeling van de verschillende aspecten. Windenergie, bijvoorbeeld, wordt eerst geïsoleerd behandeld en dan in samenhang met de andere methoden om elektriciteit op te wekken. Vele andere bekende beschouwingen blijken eenzijdig en hebben daarmee wellicht ongewild het karakter van propaganda voor een bepaalde vorm van opwekking. Vele deelnemers aan de discussie laden daardoor terecht de verdenking op zich niet geheel belangeloos te staan ten opzichte van het complexe probleem van de elektriciteitsvoorziening. Vaak worden de voordelen van een bepaalde manier van opwekken breed uitgemeten en de nadelen verzwegen of gebagatelliseerd, of omgekeerd.

De Goederen kan niet verdacht worden van enig belang bij de materie anders dan het belang dat iedere burger van dit land erbij heeft. Hij heeft zich vastgebeten in het onderwerp en was niet tevreden voordat hij alle aspecten ervan had doorgrond. Hierdoor bevat het boek een schat aan gegevens die de geïnteresseerde lezer ook ten eigen nutte kan gebruiken.”

Een uniek geschenk——-Al op het omslag wordt de lezer gewaarschuwd: Dit is een analytische studie over een breed thema met veel technische aspecten dat bovendien onderwerp is van ideologische en politieke strijd. Doorgronden hoe het allemaal precies zit, gaat niet zonder wat algebra en veel cijfers, tabellen en grafieken. Naast algemene natuurkundige en technische kennis vraagt dit boek van de geïnteresseerde lezer dus ook wat inspanning en uithoudingsvermogen.

“De beloning voor de inspanning is dan groot. De lezer krijgt een goudmijn ter beschikking om zelf zich een oordeel te vormen over alles wat over onze toekomstige elektriciteitsvoorziening wordt beweerd. Met het materiaal van De Goederen is hij in staat kwalitatieve beweringen te vertalen naar kwantitatieve, zodat hij als een mondige burger aan de discussie kan meedoen.” Aldus prof. Sluijter in het Voorwoord.

“De grote waarde van deze publicatie ligt in de samenhangende behandeling van de verschillende aspecten. Windenergie, bijvoorbeeld, wordt eerst geïsoleerd behandeld en dan in samenhang met de andere methoden om elektriciteit op te wekken. Vele andere bekende beschouwingen blijken eenzijdig en hebben daarmee wellicht ongewild het karakter van propaganda voor een bepaalde vorm van opwekking. Vele deelnemers aan de discussie laden daardoor terecht de verdenking op zich niet geheel belangeloos te staan ten opzichte van het complexe probleem van de elektriciteitsvoorziening. Vaak worden de voordelen van een bepaalde manier van opwekken breed uitgemeten en de nadelen verzwegen of gebagatelliseerd, of omgekeerd.

De Goederen kan niet verdacht worden van enig belang bij de materie anders dan het belang dat iedere burger van dit land erbij heeft. Hij heeft zich vastgebeten in het onderwerp en was niet tevreden voordat hij alle aspecten ervan had doorgrond. Hierdoor bevat het boek een schat aan gegevens die de geïnteresseerde lezer ook ten eigen nutte kan gebruiken.”