Het NOS-journaal en Shell op één lijn?

Woensdag 25 mei 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Als ik het NOS-journaal van gisteravond 24 mei 2016 over Shell beluister hebben die twee elkaar gevonden. Eindelijk ziet Shell in dat gas en olie hun langste tijd gehad hebben. Tijd om definitief over te stappen op hernieuwbaar. Shell is om!! Halleluja, looft den Heer en geef de windmolens door. Dit is de toekomst!!

Toch? Of speelt er meer? Zou zo maar kunnen en ik denk dat dit ook zo is. Het verdienmodel van Shell is olie en gas, maar olie zit in de knel door overproductie en dus lage verdiensten. Het NOS-journaal snapt dit niet door hun opmerking dat olie en gas hun langste tijd gehad hebben alsof deze bronnen zouden opraken. Als dit zo was, zouden de prijzen ervan juist exorbitant hoog moeten zijn. Ze zijn na kolen- en kernenergie echter de goedkoopste energiebronnen vanwege hun vermogensdichtheid die hernieuwbaar als inferieur wegzet.

Deze inferioriteit wordt echter gecamoufleerd door subsidies. Geen enkele vorm van hernieuwbaar kan zonder subsidie bestaan. Vandaar de SDE+ en de ODE op uw energierekening om hernieuwbaar te bekostigen. Er bestaat geen ODE om fossiele en kernenergieopwekking te bekostigen, in weerwil van alle onzin die hierover de ronde doet.

De jongens en meisjes van het NOS-journaal hadden beter huiswerk moeten doen. Het aandeel van fossiel in de energievoorziening zal tot in lengte van jaren dik boven de 90% bedragen. Dit is de huidige situatie:

Fossiel

(Bron hier)

De prestaties van hernieuwbaar na meer dan 20 jaar zijn niet bepaald om over naar huis te graveren. Waarom zou dit plots heel anders worden? Geen idee. Gas en olie hun langste tijd gehad? Onzin, iets wat eenieder begenadigd met gezond verstand zelf ook wel kan bedenken met enig zoeken. Helaas is het zo dat het NOS-journaal zich deze elementaire journalistieke verantwoordelijkheid van fact finding niet bewust is en er dus maar lukraak op los kletst teneinde in het gevlei te blijven van de links populistische opvatting van de milieubeweging.

Shell heeft aan olie thans een slecht verdienmodel. Daarom is een beter verdienmodel hernieuwbaar, omdat dit immers afgedwongen belastingen als subsidie garandeert. Een beter risicoloos planeconomisch verdienmodel is nauwelijks denkbaar. Dus lift Shell mee met deze meest asociale geldoverdracht uit de Nederlandse geschiedenis van arm naar de multinationale wind- en energie-industrie binnen het Eco Industrieel Complex. Shell is niet om, maar maakt gebruik van de indoctrinatie van de milieubeweging, de slaafse stompzinnigheid van de meesten onzer politici, de misleiding van Neêrlands burgers op dit terrein door naïeve/slaafse media en de oorlog die de Overheid tegen haar eigen burgers voert d.m.v. de Crisis- en Herstelwet. Het is al met al een onthutsend onzorgvuldige vertoning, vooral van de zijde van de het links-populistische NOS-journaal, gekenmerkt door gebrek aan feitenkennis en gezond verstand.