Warmtenetten als de groene bleeder van morgen

Donderdag 7 april 2016

Een gastbijdrage van Gert-Jaap van Ulzen

Nederland wil tempo maken met de ‘vergroening’ van de energievoorziening. De doelstelling minder CO2 uitstoot, is daarbij vertaald naar meer duurzame energie en in het bijzonder naar meer hernieuwbare stroom. Dat weersafhankelijke stroom zoals wind- en zonnestroom juist verantwoordelijk zijn voor méér CO2 uitstoot, willen onze groene adepten niet aannemen.

CO2-vs-wind-NL
Wie de energievoorziening wil verduurzamen moet op zoek naar groene vervanging van de zogenaamde baseload. Zolang het politiek bestuur geen beleidsinvloed heeft op het weer – Henk Kamp met ‘het weer’ in portefeuille – heeft het toevoegen van wind- en zonnestroom geen ander effect dan het imploderen van de marktprijs voor stroom. En het exploderen van de consumentenprijs voor stroom. Zowel Duitsland en Denemarken zijn – met recht – daarin voorbeeldlanden.

Marktprijs-stroom-Duitsland

Minder CO2 uitstoot in relatie tot de baseload van onze stroom voorziening kan grofweg op een drietal manieren gerealiseerd worden. 1) kernenergie 2) waterkracht en 3) een hoger energie rendement van het bestaande gas- en kolenvermogen.

Kernenergie ligt door desinformatie van met name Greenpeace, PvdA en GroenLinks velen zwaar op de maag. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te constateren dat ook de deskundigen van GroenLinks beginnen in te zien dat kernenergie onvermijdelijk deel zal uitmaken van de energiemix – http://energeia.nl/columns/column/553594-1603/waarom-kernenergie-en-groen-optimisme-samengaan

Waterkracht is in Nederland amper mogelijk en dus resteert optie 3. Moderne kolencentrales produceren met 20% minder kolen dezelfde hoeveelheid stroom. Dat 20% minder kolenverbruik leidt tot 20% minder CO2 uitstoot, hoeft naar ik aanneem geen verder betoog. Kolencentrales moet je dan ook niet uitfaseren maar moderniseren. Wanneer daar subsidie voor nodig zou zijn, weet ik nog wel een potje van € 4,5 miljard te liggen wat nu ingezet gaat worden voor biomassa bijstook (waarbij het energie rendement overigens 10% daalt).

Nu is het stroomverbruik maar 20% van het energieverbruik, de rest is industriële warmte waaronder een stukje transport. En toch zie je opeens als eureka moment overal plannen voor warmtenetten opduiken. Het transport van warmte is by far de meest kostbare vorm van energietransport. Veel zinvoller is het om de warmte bij de bron te converteren naar stroom en die stroom te transporteren om vervolgens elektrische energie ook te gaan gebruiken voor verwarming.

Energie-verbruik-Nederland

De benodigde infrastructuur daarvoor hebben we al liggen, we noemen het ‘stopcontact’. Daarmee is er tevens geen noodzaak meer om de warmtebron en eindgebruiker naast elkaar te plaatsen. Technische innovatie maakt het nu al mogelijk om de thermische energie uit water van 60 graden Celsius met hoog rendement te converteren naar elektrische energie. Hoogwaardige stoom is daarvoor helemaal niet meer nodig.

Overal in de lande klagen de gebruikers steen en been over die warmtenetten. Te duur, werkt niet, geen alternatief, niet comfortabel en gaat u zo maar verder. Over het fiasco van warmtenetten kunnen ze u in Leeuwarden en Amersfoort van alles vertellen. U kunt de daar aanwezige warmtenetten het meest eenvoudig vinden nadat het gesneeuwd heeft. In Leidsche Rijn heeft Eneco recent besloten om er maar vanaf te zien omdat de zelfs de milieurendementen niet aanwezig zijn. Er is niets duurzaams aan.

Warmtenetten-zijn-uit

Maar waarom willen Leeuwarden maar ook Groningen dan met alle geweld dan toch die warmtenetten uitbreiden of zelfs nieuwe aanleggen? De netwerkbedrijven blijken daarachter de drijvende kracht te zijn en met name naïeve politici met een groene agenda staan aan hun zijde.

Die netwerkbedrijven willen maar wat graag een nieuwe – maar overbodige – infrastructuur aanleggen met gedwongen winkelnering voor de klant. Pensioenmaatschappijen willen maar wat graag participeren vanwege een verzekerd rendement op kosten van de belastingbetaler. Die heeft immers geen andere keuze dan te verhuizen naar een woning zonder warmtenet aansluiting. En het opnieuw oprichten van gemeentelijke energiebedrijven staat hoog op de verborgen agenda van GroenLinks.

Het circus wat nu door het land reist onder de noemer ‘Energie Dialoog’ wordt door onze groene vrienden schaamteloos misbruikt om deze warmtenetten te promoten. Elke vorm van opbouwende kritiek wordt de mond gesnoerd. De dames en heren vanuit de ambtenarij zijn heel goed op de hoogte van de mogelijkheden om laagwaardige warmte energie hoog efficiënt naar stroom te converteren. Zij willen echter coûte que coûte een nieuwe infrastructuur aanleggen.

Die warmtenet infrastructuur wordt als verborgen politiek instrument misbruikt om opnieuw gemeentelijke energiebedrijven op te kunnen richten. Uiteraard met groen gedwongen winkelnering, want zij weten wat goed voor u is. De vraag stellen waar de rekening van deze groene agenda terecht komt, is hem beantwoorden. De inkomensafhankelijke energienota en de energietoeslag staan om de hoek al klaar.

De energie dialoog werd beëindigd met een minuut stilte om het einde van het fossiele tijdperk te herdenken. Om het niveau en inhoud daarvan maar even te duiden. Wat een ongekend inhoudsloze vertoning. Gelukkig kunnen we de bla bla bingokaart van Milieu Defensie nog altijd verbranden om het warm te krijgen …

Bingo
Dit artikel werd ook geplaatst op: http://gertjaap.van-ulzen.nl/blog/?p=1633