Greenpeace en Fantasialand

Vrijdag 19 februari 2016

Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler

De Nederlandse goegemeente is weer eens verrast door het nieuwste sprookje uit de koker van Greenpeace, namelijk het definitieve vaarwel van fossiele energie. Ik heb bewondering voor de geraffineerdheid van dit clubje hoe dit er altijd weer in slaagt om hele en halve onzin om te buigen naar mondiale ‘wetenschappelijke’ en serieus te nemen prestaties van Greenpeace zelf. Dit geeft niet alleen aan hoezeer GP in zijn waanwereldje leeft, maar ook zijn arrogantie en laakbare leugenachtigheid. Dit waar GP India is uitgetrapt, Wat is het geval? Lees eerst het volgens GP vermeende afscheid van de fossiele hulpbronnen:

http://www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Klimaat–Energie/Het-tijdperk-van-fossiele-energie-is-echt-voorbij/

GP beweert met zo veel woorden dat Vietnam nu echt het licht heeft gezien dankzij GP. Oh ja? Ik lees anders dat olie een gas prominent op de ranglijst komen in Vietnam in een getekend verdrag. Olie en gas zijn volgens GP dus hier geen fossiele energiebronnen? Grappig.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2011/09/29/vietnam-biedt-kansen-voor-nederlandse-energiesector

China is ook op de goede weg volgens GP. En dit wil wat zeggen, want China was altijd als de dood voor GP, toch? Of heeft GP iets over het hoofd gezien? Ik vrees van wel, gezien de nucleaire plannen van dit land. Hé, waarom lees ik hier niets over in het jongste hoofdstuk van het GP-sprookjesboek? GP is toch altijd mordicus tegen kernenergie?

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/25/china-gaat-weer-nieuwe-kerncentrales-bouwen

http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm

En in de VS? Heeft GP ooit gehoord van kolenexport naar Europa dat kolen broodnodig heeft voor het in stand houden van het GP-sprookje van wind- en zonenergie? Maakt niet uit voor de VS, want schalieolie en –gas hebben de wacht overgenomen alsmede door uitbreiding van het nucleaire arsenaal.

Hoe irritant kan een organisatie als GP die pretendeert over lijken te gaan, uit de hoek komen. GP heeft zich inmiddels als ridicuul gepresenteerd, maar beseft dit zelf nog niet. De wolf en wetsovertreder in de Gutmensch-schaapskleren die wel weet wat goed voor ons is. Wat een pretentieuze klets toch allemaal van een clubje onwetenschappelijke praatjesmakers, dat als devies heeft: onze leugen regeert. Hier is nog zo’n voorbeeld. In dit geval over windmolens:

http://www.greenpeace.nl/2014/Nieuwsberichten/Klimaat–Energie/Als-je-dit-leest-twijfel-je-nooit-meer-aan-windmolens/

GP maakt zichzelf belachelijk met bijvoorbeeld de bewering van onafhankelijkheid van Russisch gas door middel van windmolens, net als mevrouw Van Tongeren destijds beweerde op het Noordwijkse strand. Als pseudowetenschappelijke zelfbenoemde twijfelbrigade maak GP zichzelf hiermee behalve ridicuul ook ongeloofwaardig. Maar voor GP maken feiten en rekenwerk niet uit, slechts macht, status en geld.
Ik kan maar één ding concluderen, namelijk dat GP de weg kwijt is geraak. Nu breekt het gebrek aan wetenschappelijke kennis, zorgvuldigheid en moraliteit, alsmede goed kunnen rekenen dit door het Eco Industrieel Complex betaalde clubje op. GP verloochent bovendien de regels van eerlijke voorlichting door de kernenergieplannen van bijvoorbeeld China achter te houden. Eender geldt voor de overige fossiele energiebronnen naast kolen of de plannen voor kerncentrales in ander landen. Wat doorzichtig!
Gelooft GP nu nog zelf dat zij het geweten en het wetenschappelijk kenniscentrum van Nederland is op gebied van energie? GP is na het vertrek van Patrick Moore verschrompeld tot een klassieke sekte dat elk contact met de werkelijkheid is kwijtgeraakt en in een eigen fantasiewereldje leeft. Dit uit zich ook in het jaar in jaar uit dramatische ledenverlies, want natuurlijk leest de burger de krant en trekt zijn conclusies. Zo lezen we deze kolossale olievondst in Engeland:

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/12159255/Shares-in-UK-oil-explorer-soar-as-flow-from-Gatwick-gusher-beats-expectations.html

De laatste druppel olie uitpersen volgens GP, oh ja? Uitstervende ijsberen?

http://www.greenpeace.nl/actie/bescherm-de-noordpool/noordpool-inheemse-dieren/

GP beschermt helemaal niets. Het ingaan van het jachtverbod in 1970 verhoogde de nog immer gestaag groeiende populatie ijsberen van 10.000 naar nu ca. 30.000. GP kletst dus maar wat. Smeltende ijsschotsen? Oh ja?

http://arctic-roos.org/observations/ice-area-and-extent-in-arctic

GP kletst wederom maar wat en dramatiseert voor de kleine kindertjes. En zo gaat het maar door bij dit onbetrouwbare clubje. De regulering en bescherming van de ijsbeer is geheel aan de autoriteiten aldaar. GP kent men daar niet. Dus GP moet niet de suggestie wekken dat zij daar invloed heeft.
GP voelt zich desondanks ofwel niet verplicht tot objectieve informatieverstrekking ofwel meent desinformatie als beleid voor te staan door het onrealistische geloof in zijn maatschappelijke betekenis. Het is wel sneu voor een dergelijke zichzelf hoog in de ivoren toren wanende organisatie, te ontdekken dat men zich slechts bezig houdt met pseudowetenschap tegenover de onverbiddelijke feiten. Op welke planeet leeft GP? GP is zo dom geweest zich vast te pinnen aan hypotheses die weerlegd noch bevestigd waren, maar wel vol te houden alsof deze bevestigd waren. Het beste voorbeeld is de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming). Deze hypothese is inmiddels weerlegd en nu zit GP in de problemen. Ook was GP zo dom om niet het rekenwerk te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van hernieuwbaar. Marxisten zijn hier ook niet in geïnteresseerd want de burger is de financierder voor hun fantasieën.
Het is mij een raadsel waarom een dergelijk clubje onbetrouwbare onbenullen betrokken werd in zaken van nationaal belang zoals het Nationaal Energieakkoord. Elk weldenkend mens met enig verantwoordelijkheidsgevoel, zeker een politicus, had meteen al kunnen weten dat GP niet deugt. Kennelijk heeft men zich laten imponeren door het vermomde Gutmensch-gehalte.
Men kan inmiddels vaststellen dat GP zichzelf in toenemende mate tot een karikatuur maakt. Hier zijn feiten waar het onafhankelijkheid van fossiele energie betreft:

Energie

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/energy-outlook-to-2035.html

En nu even niet het obligate kletsverhaaltje dat deze informatie niet onafhankelijk is. Dit doorzichtige trucje kennen we nu wel van het schaliegasdebat. Het IEA gebruikt deze cijfers standaard. Maar het staat GP natuurlijk vrij om een onderbouwde grafiek te tonen die het tegendeel aantoont.
Ja ja, fossiel ten einde. Afscheid van kolen? Wat denk GP eigenlijk wel van het intellectuele gehalte van zijn lezerspubliek? GP durft alleen nog maar kleine kinderen te indoctrineren? Zie deze prognose. Met name kolen bepaalt het beeld.

Energy_Outlook2035Dit is niet wat GP wil, vandaar het verkapt pleiten voor een dictatuur (evenals Urgenda; zie Elsevier van 18 feb. 16), al is dit niet direct herkenbaar, van een in de menselijke geschiedenis ongekende omvang. GP plaatst zich met zijn leugens buiten de orde van een fatsoenlijk debat en moet daarom in het maatschappelijk, en zeker het politieke, belang naar de marge verbannen worden. GP heeft immers elke geloofwaardigheid verloren en het recht op gelijkwaardige partner in het maatschappelijk debat verspeeld. Wie zich de kosten van een bezoek aan Fantasialand wil besparen hoeft slechts de site van Greenpeace te bezoeken.