Het Energieakkoord, feitelijk en maatschappelijk

Donderdag 4 februari 2016

In bijgaand rapport over het Nationale Energieakkoord, dat na een grondige peer review het licht zag, treft u o.a. deze in het oog springende conclusie aan:

Het Energieakkoord is wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd en negeert de belangen van het grote publiek. Met dit akkoord neemt de overheid met gemeenschapsgeld een gok van € 100 miljard. Ergo: het akkoord dient te worden teruggetrokken.

Lukkes

Geschreven door Dr. Pieter Lukkes, Em. hoogleraar geografie

Waarom verdient dit rapport niet alleen een brede verspreiding, maar ook alle aandacht? De burger/belastingbetaler, en kiezer, wordt tot op heden onvoldoende geïnformeerd over wat hem of haar aan koopkrachtverlies te wachten staat door dat akkoord. De burger/belastingbetaler wordt voorts al decennialang onvoldoende, zo niet onjuist, geïnformeerd over de ongeschiktheid van hernieuwbare energiebronnen voor het voortbestaan van onze maatschappij. https://www.groene-rekenkamer.nl/5246/waarom-feiten-zo-belangrijk/

Tot slot wordt de burger/belastingbetaler een door natuurrampen gedomineerde toekomst voorgehouden die slechts voortspruit uit de fantasie van belanghebbenden (stake holders). Het doel lijkt te zijn om de burger/belastingbetaler tot een door misplaatste angst gedreven quasi ‘keuze’ te dwingen. Hernieuwbaar is dan ook aantoonbaar in strijd met duurzaamheid. Het zijn vooral de media die als informatiefilter dienen. Dit is in strijd met de journalistieke code. Dit alles brengt met zich mee dat de burger/belastingbetaler als kiezer een voorgebakken ‘keuze’ krijgt gedicteerd. Aldus wordt onze democratie door een onzichtbare lobby in een gewenste vooropgezette richting gestuurd.

Dit rapport onthult u wat hiervan het gevolg is en waarom elke burger/belastingbetaler dit moet weten om het voortbestaan van onze maatschappij, en dat van onze (klein)kinderen, te waarborgen.

Download hier het rapport Het Energieakkoord, feitelijk en maatschappelijk