Een voorspoedig en gezond 2016 gewenst

Vrijdag 1 januari 2016

Het Algemeen Bestuur en de Raad van Advies van de Groene Rekenkamer wensen alle donateurs, abonnee’s op de nieuwsbrief, volgers op Twitter en alle andere belangstellenden een voorspoedig en vooral gezond 2016.