Sink the Bismarck

Maandag 28 december 2015

Gastbijdrage van Jeroen Hetzler

Bij het lezen en zien van al die berichten over de klimaattop, omkleed met politiek en propagandistisch wapengekletter om onze moderne welvaartmaatschappij binnen de machtssfeer van hun AGW- ideologie te brengen, dringt zich bij mij de parallel op met de ondergang van de Bismarck. Dit Duitse slagschip, vlaggenschip van de Duitse zeemacht, had als taak op de Noord Atlantische Oceaan de aanvoerlijnen overzee naar Groot Brittannië te vernietigen om zo het Britse Rijk tot overgave te dwingen en binnen de machtssfeer van de nationaalsocialistische ideologie te brengen. De IPCC-rapporten representeren een analoog vehikel om onze maatschappij te onderwerpen aan de AGW- ideologie d.w.z. het Eco Industrieel Complex (EIC) met Greenpeace, WNF en Milieudefensie als belangrijkste lobbyisten en de media als ministerie van propaganda, (lees voor Nederland: de NPO).

Op 24 mei 1941 bracht de Bismarck in de Straat van Denemarken de Britse slagkruiser Hood tot zinken. Een zeer zware slag, maar toeval, geluk, kan alle kansen doen keren. Een aanvankelijk schijnbaar onbeduidende treffer in het brandstofruim van de Bismarck veranderde alles. Het schip moest eerst opstomen naar Brest voor noodzakelijke reparatie.

Laat ik die treffer vergelijken met de tot stilstand gekomen opwarming na 1998. De vanzelfsprekend geachte onkwetsbaarheid is weg doordat alle klimaatmodellen hebben gefaald.

In de avondschemering van 26 mei 1941 slaagde een laatste Brits vliegtuig net voor donker erin om een torpedotreffer te plaatsen die het roer van de Bismarck blokkeerde waardoor deze gedwongen was een fatale koers te varen recht in de armen van zijn belagers die zich in de tussentijd konden verzamelen tot een aanzienlijke zeemacht. Dit was het resultaat: At 23:40 on 26 May, Admiral Lütjens delivered to Group West, the German command base, the signal “Ship unmanoeuvrable. We will fight to the last shell. Long live the Führer
Een dag later verdween de Bismarck onder de golven na een vernietigende beschieting door Britse oorlogsschepen. (voor de liefhebber: https://www.youtube.com/watch?v=blzAhFrxe38)
De Parijse klimaattop is de torpedo in het roer van het Europese klimaatbeleid. Vanzelfsprekend immers is het Europese ‘klimaatbeleid’ hierdoor nu meer dan ooit gedwongen, aan zichzelf verplicht zelfs door eigen grootspraak, eenzelfde, fatale koers te varen als destijds de Bismarck waar andere naties wel hun eigen beslissingsruimte hebben weten te behouden. Europa is zo onverstandig geweest zich de wet te laten voorschrijven door Greenpeace, een organisatie die uit is op de ondergang van het Vrije Westen. Bovendien kunnen Europese politici zelf niet de moed opbrengen zich kritisch uit te laten waar hier reden genoeg voor is, gegeven bijvoorbeeld de frauduleuze hockeystickgrafiek, de weerlegging van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming), de kersenplukkende misvatting over 6 graden opwarming et cetera.

De belastingbetaler daarentegen zal zich ooit afvragen waarom de energierekening zo hoog is geworden, ondanks de beloften van gratis elektriciteit. Ooit zal men zich realiseren decennialang te zijn voorgelogen. Ik vermoed dat de woede van de belastingbetaler dan ontembaar zal zijn. Thans kunnen wij constateren dat deze krachten zich beginnen te manifesteren en zich te verzamelen om het vlaggenschip van de AGW-ideologie te vernietigen. Ik weet wel zeker dat met lieden als Minnesma en Rotmans op de brug van hun AGW-vlaggenschip en Nijpels als Grossadmiral van het Oberkommando der Kriegsmarine de ideologie van de hernieuwbare energietransitie eenzelfde ondergang tegemoet vaart. De feiten, de zon, de oceanen, simpele natuurkunde, die maken de dienst uit, niet Greenpeace. De weerstand van de burger/belastingbetaler die zich door Greenpeace bedrogen vindt (weer duizenden ledenverlies) en constateert dat wind en zon allerminst gratis zijn, begint te ontwaken. Niet voor niets storten de media zich deze dagen in een verkrampte apocalyptisch aandoende wanhoopspropaganda om maar vooral op te dringen hoe gelijk de AGW-hypothese wel niet heeft. Dit is iets anders dan de feiten. Het besef van deze discrepantie begint door te dringen. Zie:

http://sg.tudelft.nl/2015/12/05/is-er-reden-voor-klimaatoptimisme/
Maar nu is het nog imponeren, bluffen en bang maken al wat de klok slaat op radio en tv!

Bismarck

Hoe men het wendt of keert, onze Europese maatschappij wordt bedreigd in haar voortbestaan, wanneer dit Eco Industrieel Complex (EIC) als samenraapsel van de milieubeweging, subsidieprofiteurs en politici met een verborgen planeconomische agenda er alsnog in slaagt om de aanvoerlijnen voor onze energievoorziening door te snijden en een planeconomische dictatuur af te dwingen. Lees de omineuze woorden van deze 2 dames.

http://greenjihad.net/2015/08/19/naomi-klein-admits-global-warming-is-not-about-science-but-destroying-capitalism/

http://news.investors.com/ibd-editorials/021015-738779-climate-change-scare-tool-to-destroy-capitalism.htm

De roep om versnelde sluiting van onze kolencentrales vormt het openingssalvo op het voortbestaan van onze energievoorziening en hiermee dat van onze maatschappij, zeker nu ook de gaskraan steeds verder wordt dichtgedraaid. Hernieuwbaar kan dergelijke tekorten nooit compenseren vanwege de lage vermogensdichtheid en de inherent onzeker, minimale, leveringszekerheid. Het is alleen al hierom onfatsoenlijk tegenover de burger/belastingbetaler om geen deugdelijke oplossing te bieden die wel haalbaar en betaalbaar is, maar de burger/belastingbetaler valselijk wijs te maken dat hernieuwbaar dit wel kan. Met name Urgenda en Greenpeace propageren deze illusie. Er is geen fantasie voor nodig dat al dat geld uit de SDE+ in de zakken verdwijnt van de duurzaamheidbaronnen. Komend jaar € 8 miljard. U krijgt € 5 miljard lastenverlichting, maar betaalt dit meer dan terug via uw energierekening om die subsidies te bekostigen voor bestrijding van een niet bestaand probleem, zeker nu de klimaatmodellen alle de bus daadwerkelijk gemist hebben.

http://climategate.nl/2015/12/16/nuchtere-crok-verplettert-npo-klimaatdemagogie-vanavond-bij-forum-voor-democratie/?utm_source=Climategate.nl+Nieuwsbrief&utm_campaign=f5bc67e72a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_987b838f61-f5bc67e72a-280854869

Al met al is het één bluf al bluf dat de klok slaat uit de koker van alle belanghebbenden bij het Eco Industrieel Complex. Het imaginaire ‘succes’ van de Parijse klimaattop onderstreept het imaginaire ‘gelijk’. Opkomende ontwikkelingslanden worden zoet gehouden door omkoping, net als in Nederland protesterenden tegen windmolens worden omgekocht. Industriële belanghebbenden weten zich verzekerd van jarenlang gegarandeerd rendement o.b.v. subsidies uit de zak van de valselijk voorgelichte belastingbetaler geklopt. Blijdschap alom. Wie denkt dat de huidige 90% fossiele bronnen van onze energiemix binnen 40 jaar tot nul zijn gereduceerd zonder kernenergie of een nu nog onbekende innovatie van gelijkwaardig niveau als vervanger, leeft in de sprookjeswereld van de Endsieg. Alleen in Europa lijkt men in dit waanbeeld te geloven. De feiten, en zeer waarschijnlijk ook het gezonde verstand van de kiezer die naar zijn of haar portemonnee kijkt, zullen de ondergang vormen van het vlaggenschip van het Eco Industriële Rijk. Hier zijn dergelijke feiten die ook het IPCC erkent:

http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2013.38.pdf

En het IPCC zelf:

http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/

Wat ik zo aardig van deze warme Kerstdagen vind, is dat het gras overal prachtig groen is. Het vee kan zo naar buiten. Men wilde toch vergroening? Nou, die is er nu volop. Ik zie geen massale sterfte onder pimpelmeesjes of pissebedden, wel bloeien margrieten en narcissen. Lollig zo’n El Niño-jaar, nou ja, niet voor iedereen natuurlijk.
Ik ga ervan uit dat na de Kamerverkiezingen een generatie politici zal aantreden die het gezond verstand en goede wetenschapsbeoefening in ere herstelt, zich niet laat overbluffen en wel ruggengraat heeft. Reinette Klever is hier nu al een goed voorbeeld van. Alleen zo zullen de AGW-protagonisten hun ondergang ervaren en zal deze maatschappij verlost raken van hun bedreiging van ons voortbestaan. Het mag immers niet zo zijn dat wetenschappelijk verduisterde organisaties als Greenpeace c.s. in dit land de dienst menen te kunnen uitmaken. Zoals eerder gezegd, er lijkt enig licht aan de kim te verschijnen nu vaker AGW-antagonisten ruimte krijgen om hun woord te doen in diverse media. Want is niet de uiteindelijke vraag: opwarming so what?

http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/4211757/2015/12/21/De-aarde-kan-best-een-paar-graden-warmer.dhtml

Het wachten is op het verlossende bericht: the AGW-ideology has been sunk.

Bismarck2