ZUTPHEN, WINDMOLENS, DE TEUGE EN BIOMASSACENTRALE EN DE ARROGANTIE VAN WETHOUDER ANNELIES DE JONGE EN HAAR AMBTENAREN

ZONDAG 20 DECEMBER 2015

De Gemeente Zutphen had geen vergunning mogen verlenen voor biomassacentrale.

De aangevraagde omgevingsvergunning voor een biomassacentrale in Zutphen past niet binnen de voorschriften van de bouwverordening.
Tot dat oordeel kwam de rechtbank. Volgens de rechtbank wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de bouwverordening om van de voorschriften van de bouwverordening af te wijken. De gemeente Zutphen was daarom niet bevoegd om de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale te verlenen.
De geweldige haast die Zutphen eind 2014 toonde verbaasde ons al. Ook de gebrekkige   communicatie van de gemeente naar haar inwoners toe bevestigde onze indruk dat er even snel een vergunning moet worden doorgedrukt.

Inleiding

Wie kent de uitdrukking niet van een voormalig wethouder van Zutphen over de 3 windmolens op industriegebied De Mars, namelijk, “deze 3 windmolens kosten de gemeente veel geld, maar onze inwoners hebben in ieder geval het idee dat we duurzaam bezig zijn.”

De mislukte plannen om een hele woonwijk, De Teuge, zogenaamd duurzaam te maken hebben zelfs internationaal aandacht in de media gekregen. Dat de inwoners smakken geld hebben betaald om hun wijk zogenaamd duurzaam te krijgen weten de meeste mensen niet. Dat de inwoners voor vele duizenden euro’s extra kosten moesten maken om het een beetje warm in huis te krijgen. En intussen is de wijk nog steeds niet zogenaamd duurzaam.

En dan die biomassacentrale Zutphen, een project dat bij voorbaat gedoemd was te mislukken. Om verschillende redenen.
Niet in de eerste plaats omdat de initiatiefnemer reeds eerder betrokken was bij het faillissement van een soortgelijke biomassacentrale in Veendam.
Toen de Groene Rekenkamer daar op een hoorzitting bij de gemeente Zutphen in 2014 melding van maakte werden we lachend weggewuifd. De initiatiefnemer van de Biomassacentrale Zutphen wees alle bezwaren van de hand en ontkende keihard dat hij bij Veendam betrokken was.
Ons huiswerk bij de Kamer van Koophandel werd beloond want uit de gegevens van de KvK bleek glashard dat de initiatiefnemer van ‘Zutphen’ via een derde bedrijf wel degelijk voor bijna 100% bij het faillissement van Veendam was betrokken.
Het technisch concept van deze biomassacentrale in Veendam was zodanig slecht van opzet dat de centrale uiteindelijk failliet ging zonder 1 kuub gas te hebben geproduceerd.
De Biomassacentrale in Zutphen zou volgens hetzelfde ‘unieke’ concept gebouwd worden.

De Groene Rekenkamer heeft bij het ECN informatie ingewonnen en de manager van de afdeling die we geraadpleegd hebben zei, dat dit concept nog lang niet voldoende uitgewerkt was.

De plannen voor de bouw van een biomassacentrale kwamen begin 2014 voorzichtig in beeld.
De Groene Rekenkamer werd door inwoners van Zutphen en Eefde op de hoogte gehouden over de voorbereidingen voor de bouw van deze biomassacentrale.
Eén ding viel ons al direct op, namelijk dat de initiatiefnemer wel heel erg nonchalant omging met het milieu.
Zo zou de Biomassacentrale op een voormalige vuilstortplaats gebouwd worden.
Enkele jaren geleden is deze vuilstortplaats gesaneerd, wat in feit inhield dat er alleen het hout en metaal uit werd verwijderd. Daar was nog iets aan te verdienen.
De giftige stoffen, chemicaliën en ziekenhuisafval waren te vies om te verwijderen. Over het geheel werd een dikke kunststof afscherming geplaatst en ook onder het afval lag ook een niet doordringbare afscherming.

Wat schetst onze verbazing toen bleek dat exact boven op deze berg gif deze biomassacentrale zou worden gebouwd.
Het centrale deel van de centrale zou een zware betonnen fundering krijgen die met 76 lange heipalen van ruim 20 meter lang dwars door de kunststof afscherming zou worden geheid.
Wethouder Annelies de Lange wees de bezwaren die de Groene Rekenkamer daarover indiende naar het land der fabelen. Het zou geen problemen voor het grondwater opleveren omdat er een nieuw soort heipaal zou worden gebruikt. Je kunt de Groene Rekenkamer veel wijsmaken, maar dit sprookje ging niet op.

Op het Provinciehuis in Arnhem dacht men er blijkbaar anders over en na het indienen van een klacht aldaar kregen we de toezegging van Gedeputeerde dat deze zaak nauwlettend zou worden gevolgd.

Het resultaat ligt er nu, een vernietiging van de omgevingsvergunning waartegen de gemeente Zutphen nog tegen in beroep kan gaan.

De Groene Rekenkamer zou het erg onverstandig vinden als de Gemeente Zutphen gebruik zou maken van een hoger beroep.
De kosten die gepaard gaan met dit soort Rechtszaken zijn enorm en die worden in dit geval verdeeld over de ruggen van de inwoners van Zutphen.
De nu verloren Rechtszaak kostte de inwoners ook al meer dan € 5000.

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Gelderland