Energieverkenning 2015 Groene Rekenkamer

Zaterdag 17 oktober

De Groene Rekenkamer presenteert vandaag een nieuw rapport: Energieverkenning 2015

In dit rapport worden de ontwikkelingen gepresenteerd op het gebied van de mondiale energieproductie, -voorraden, –consumptie en -innovatie over de afgelopen decennia. Tevens wordt in dit rapport stilgestaan bij het cruciale belang van betaalbare en betrouwbare energieleverantie voor onze welvaart, gezondheid en ontwikkeling en welke de voorwaarden hiervoor zijn. Dit laatste zal vermoedelijk voor velen een onthutsend ontnuchterend beeld geven.

Het leek de Groene Rekenkamer van, ook politiek, belang om deze aspecten van energie te belichten omdat in de afgelopen jaren een stroom aan informatie over vooral hernieuwbare energie het licht heeft gezien die een vertekend beeld kan geven. Welke rol echter speelt hernieuwbare energie inmiddels in de hedendaagse en toekomstige mondiale energiemix? In dit rapport wordt deze vraag beantwoord door de positie van hernieuwbare energie in de huidige energiemix te belichten evenals de projectie voor de komende twee decennia. Dit lijkt de Groene Rekenkamer van belang opdat de lezer met beide benen op de grond wordt gezet. Met name is dit van belang voor beleidsmakers. Wij hopen dat onze volksvertegenwoordigers kennis zullen en willen nemen van deze materie teneinde hun beeldvorming bij te stellen tot het niveau van de jongste informatie.

Download hier de Word versie

Download hier de PDF versie