Risico’s windbelegging slecht in te schatten

Zaterdag 1 augustus 2015

Een bijdrage van Herman Bouter

ANALYSE: 3,5% RENTE OP OBLIGATIES VAN WINDPARK NIEUW PRINSENLAND

Dit project is een initiatief van Raedthuys & Partners. De aanbieding betreft 1000 obligaties van ieder € 500. Daar komen dan nog 3% emissiekosten à € 15 per obligatie bij. Er zijn twee soorten obligaties. Obligaties A die bestemd zijn voor omwonenden en werknemers van de Suiker Unie. Zij krijgen een rentevergoeding van 4,5% per jaar. Op de obligaties B kan iedereen inschrijven en bedraagt de rente 3,5% per jaar. Daarnaast kunnen de afnemers van energie bij Pure Energie nog een half procent rente extra per jaar ontvangen.

Voor het windmolenpark wordt een financiering van € 14,7 miljoen bij de Rabobank opgehaald. De bank heeft daarbij zo’n beetje alle mogelijke zekerheden bedongen, dus de obligatiehouders hebben nauwelijks zekerheden waarop zij kunnen terugvallen als het onverhoopt verkeerd gaat. Bij de zekerheden moet u denken aan de hypothecaire inschrijving op het windmolenpark van € 14,7 miljoen plus de gebruikelijke eventuele bijkomende kosten van 35%.

Daarnaast krijgen de verplichtingen (inclusief die van drie toekomstige maanden) aan de Rabobank voorrang. Is er onvoldoende geld op de rekening beschikbaar dan moeten de obligatiehouders geduld hebben. Mocht hun geduld op de proef worden gesteld dan mogen zij niet zelf in het geweer komen, maar loopt dit via een stichting die hiervoor in het leven is geroepen.

Opmerkelijk is dat er geen investeringsbegroting in de informatie is opgenomen. Er is uitsluitend een balans per 31 december 2014 van de vennootschap die de obligaties uitgeeft, die vrijwel uitsluitend met schulden is gefinancierd. Ook van de exploitatiebegroting worden we niet veel wijzer. Door het combineren van de informatie moet u zelf een inschatting maken hoe groot het risico is. Er worden veel gegevens verstrekt, maar weinig informatie. U moet wel heel veel vertrouwen in Raedthuys & Partners hebben om zonder nadere informatie deel te nemen. Dan nog is het de vraag of de rentevergoeding opweegt tegen het risico.

Herman Bouter is financieel planner bij een onafhankelijk adviesbureau zonder financiële banden met aanbieders van producten.
hermanbouter@capitalmanagement.nl

Zie ook:

Beleggingsfirma Raedthuys aast op uw centjes, wind is bijzaak, winst niet

De windwisseltruc van Raedthuys