Den Haag zet burgers systematisch buitenspel

Zaterdag 4 juli 2015

Artikel overgenomen van de website van de NLVOW

Meer dan twee jaar is de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) al bezig om Den Haag en minister Kamp en het bijzonder zo ver te krijgen dat omwonenden van (geplande) windparken op een goede manier worden geïnformeerd, dat ze mogen meedenken en meepraten bij het maken van plannen en het nemen van besluiten en dat ze, als het niet ander kan, een faire kans krijgen om bij de rechter hun gelijk te halen.

Tot nu toe hebben die inspanningen niet veel meer opgeleverd dan wat vriendelijke woorden en schouderklopjes over onze inzet.

Daarom gooit de NLVOW het nu over een andere boeg: natuurlijk blijven we bereid tot praten, maar daarnaast klagen we de Staat der Nederlanden nu ook aan bij een VN Tribunaal in Genève wegens het systematisch schenden van het Verdrag van Aarhus van 1998. Als praten geen resultaten oplevert, doen we een beroep op het recht.

Waarom zou juridische actie helpen? Omdat het Verdrag van Aarhus Nederland verplicht om precies die dingen te doen die Den Haag systematisch weigert te doen. Het Verdrag eist van alle landen die er partij bij zijn – waaronder dus Nederland en de EU – dat ze, als het gaat om milieu-aangelegenheden,
(1) hun burgers op een goede en tijdige manier informeren;
(2) dat ze die burgers betrekken bij besluiten op een moment dat alles nog open ligt;
(3) dat ze rekening houden met wat burgers dan te zeggen hebben; en
(4) dat ze er voor zorgen dat burgers terecht kunnen bij een rechter die alle kanten van de zaak bekijkt en vervolgens alle belangen afweegt.

En dit gebeurt dus allemaal niet in Nederland als het om windenergie en windparken gaat! Al te vaak gebeurt precies het omgekeerde. Dit alles is gemakkelijk gezegd, maar bewijs het maar. En dus heeft de NLVOW samen met vele anderen het afgelopen jaar hard gewerkt aan het onderbouwen van de beschuldigingen. Met als resultaat dat het verzoekschrift dat is voorgelegd aan het VN Tribunaal een juridisch gedegen document is dat bewijs levert voor elke beschuldiging aan het adres van de regering. En dus legt de NLVOW het bewijs op tafel dat:

• De informatie van de overheid over windenergie vaak eenzijdig is, soms zelfs onjuist en in enkele gevallen gewoon misleidend is.
• De echte beslissingen worden genomen in achterkamertjes-overleg tussen overheden, de windsector en andere pleitbezorgers van windenergie.
• Beroep op de rechter voor burgers eigenlijk geen enkele zin heeft omdat het bestuur vrijwel altijd gelijk krijgt, ook bij de Raad van State – juist bij de Raad van State.
• Burgers helemaal buitenspel staan bij de twee, voor mensen belangrijke effecten van windturbines – geluid en slagschaduw – want juist die zijn geregeld bij algemeen voorschift.

Het verzoekschrift dat naar Genève is gestuurd werd opgesteld door mr. Jan Veltman, advocaat te Amersfoort, met input en steun van de NLVOW voorzitter, prof. dr. Albert Koers, emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht (en daar ooit hoogleraar internationaal recht). Het is in het Engels vertaald door Roelien Lunenburg, beëdigd vertaalster te Rotterdam. Heel veel andere mensen gaven steun, ook financieel. Aan allen dank!

Als we in Genève gelijk krijgen, dan heeft dat niet alleen juridische, maar vooral ook politieke gevolgen. Voor een land als Nederland dat pretendeert alles volgens het boekje te doen en dat Den Haag tot de juridische hoofdstad van de wereld wil verheffen, is het niet bepaald prettig als een VN Tribunaal constateert dat het zich niet aan internationale afspraken houdt.

In afwachting van de uitspraak van het VN Tribunaal in Genève – meer specifiek: het “Compliance Committee” van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties – is de NLVOW van plan de Aarhus klacht “om te bouwen” tot een klacht bij het Europese Hof van Justitie. Een schending van het Verdrag van Aarhus is ook een schending van de EU richtlijnen waarbij het Verdrag werd geïmplementeerd in EU recht. Daarnaast kan elke advocaat betrokken bij een proces over een windpark vanaf dit moment de klacht van de NLVOW gebruiken in zijn of haar zaak.

De klacht van de NLVOW gaat over meer dan windenergie, windparken en zelfs energiebeleid in het algemeen. Het gaat in feite over de manier waarop de Nederlandse overheid al te vaak de burgers van dit land behandelt – als onwilligen die met harde hand aangepakt moeten worden om datgene te doen wat Den Haag heeft bedacht. Zo werkt het vandaag de dag niet meer! Actie = reactie. En dus roept de Haagse manier van werken binnen de samenleving steeds meer verzet op tegen wat Den Haag wil bereiken. Zie wat er gebeurt met windenergie en windparken. Een gemiste kans dus, juist als er binnen de samenleving wel degelijk draagvlak is voor verandering, bijvoorbeeld voor het streven naar meer duurzaamheid.

Terug naar windenergie en windparken: verkeerde informatie verstrekken, burgers systematisch buitenspel zetten en een Raad van State die voor burgers vrijwel niets doet: zo jaag je de inwoners van dit land tegen je in het harnas! Boodschap aan Den Haag en minister Kamp in het bijzonder: hou op met onrealistische doelstellingen, de harde hand en de rechte rug, maar betrek mensen op een eerlijke en integere manier en maak ze medeverantwoordelijk voor wat de regering wil bereiken.

Die verandering bewerkstelligen: dat is het ultieme doel van deze actie van de NLVOW.

De volledige tekst van de klacht (in het Engels en Nederlands) kan hieronder worden gedownload.

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl, 06 46 375 095

1. Press release
1. Persbericht
2. Samenvatting
2. Summary
3. Brief aan Aarhus Compliance Ctee
3. Letter to Aarhus Compliance Ctee
4. Verzoekschrift NLVOW aan Aarhus Compliance Ctee
4. Communication Aarhus Compliance Ctee
5. Brief aan minister Kamp EZ
5. Letter to minister Kamp EA
6. Brief aan minister Schultz I&M
6. Letter to minister Schultz I&M
7. Brief aan minister Koenders BZ
7. Letter to minister Koenders FA