Zeperds

Maandag 11 mei 2015

Zeperds. Zo begint het hoofdredactioneel commentaar in de Telegraaf op het Energieakkoord van Kamp.

De eigenaren van vieze elektriciteitscentrales hebben zich in het nationaal energieakkoord onder de zogenaamde kolentaks weten uit te wurmen. Dat levert hen de komende jaren 4 miljard euro op, die uiteindelijk door de Nederlandse huishoudens moet worden opgebracht.

In ruil voor het afschaffen van de kolentaks worden de vuile centrales zo snel mogelijk gesloten. In plaats daarvan moet in de elektriciteitsbehoefte worden voorzien door duurzame energiebronnen, zoals wind en, nog beter, zon. Deskundigen wijzen erop dat het er alle schijn van heeft dat de centrales weliswaar gesloten worden, maar dat energieproductie wordt verlegd naar even vuile centrales buiten onze landsgrenzen. Het milieuvoordeel is daardoor nihil.

Het afschaffen van de kolentaks is niet de enige perverse prikkel in het energieakkoord.

Naast de vier miljard die in de zakken van de eigenaren van kolencentrales verdwijnt, moet de samenleving ook nog eens 18 miljard euro opbrengen om versneld allerlei peperdure windparken aan te leggen. Dat terwijl steeds duidelijker wordt dat dergelijke grootschalige investeringen in windenergie achterhaald zijn en zich nooit zullen terugverdienen.

Onze vergrijzende samenleving kan zich deze miljardenzeperds niet permitteren. En daarom moet het energieakkoord worden opengebroken.