Update voortgang ammoniakonderzoek

Vrijdag 10 april 2015

De laatste stand van zaken van het wetenschappelijke Ammoniakonderzoek 2015 onder leiding van Marcel Crok & Jaap Hanekamp.
Op dit moment is er bijna € 28.000 aan donaties binnengekomen. Na enkele toezeggingen zal het bedrag verder stijgen.
Op dit moment is het onderzoek toereikend voor het beantwoorden van een belangrijk deel van de vragen.
Voor de vragen, zie hier

Door de praktijk en groepen donateurs zijn voorstellen gedaan voor vragen die prioriteit hebben en als urgent worden beschouwd.

Het streven van de onderzoekers is er op gericht om op alle onderzoeksvragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te krijgen. Het resultaat moet zijn dat de praktijk er ècht mee uit de voeten kan.

De materie is echter erg complex. Om die reden maken Marcel Crok en Jaap Hanekamp gebruik van de deskundigheid van externe wetenschappers die mede onderzoek doen op deelgebieden. Deze externe wetenschappers, die ieder autoriteit hebben binnen hun vakgebied denken niet alleen mee maar toetsen ook delen van de onderbouwing van het ammoniakbeleid.

Er worden veel vragen gesteld wanneer het onderzoek klaar is. Gezien de hierboven genoemde complexiteit van het onderzoek is het duidelijk dat de toetsing nog enige tijd in beslag zal nemen.
Naar het zich nu laat aanzien ligt de geschatte oplevering van het onderzoek na de zomerperiode.